Välj en sida

Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk

Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk

I projektet är skapades en verksamhetsmodell för vattendragsrestaureringsnätverket, och samlade regionala vattendragsoperatörer till samarbete gällande förverkligandet av vattendragsrestaureringsåtgärder. Västra Nylands vatten och miljö rf koordinerade ett projekt under åren 2016–2019 och till det projektet hade man utsett en ledningsgrupp, i vilken ingår representanter för projektets mest centrala parter. Åtgärder, som förverkligade under projektet var för alla gemensamma forum-åtgärder såsom seminarier, skolningstillfällen och sjödagar, information om evenemangen samt övrig informationsverksamhet gällande vattenskyddsverksamhet som utförts inom området.  Dessutom hör fem olika pilotområden till projektet, där man panerade och förverkligade olika vattenrestaureringsåtgärder.

Slutrapport

Anslut dig till Västra Nylands vattenrestaureringsnätverks!

Anslut dig till Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverks Facebook-grupp!

Gruppen är ett kontaktforum ämnat för utbyte av uppgifter och erfarenheter gällande vattendragsrestaureringar. Forumet är öppet för alla som är intresserade av vattendragen i västra Nyland.

Projektets, som förverkligade under åren 2016–2019, fådde delfinansiering från Ykkösakseli och Pomoväst Leader verksamhetsgrupperna inom Lantbrukets utvecklingsfond. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Läs mera på finska

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet