Välj en sida

Bengtsårvikens pilot

Bengtsårvikens pilot

I workshoparna som ordnats inom piloten har man fördjupat sig i Bengtsår havsområdets vattenkvalitet och det arbete som gjorts för att förbättra det. Målet ha varit att finna sätt att fortsättningsvis förbättra havsområdets tillstånd. I workshoparna har deltagarna på karta märkt ut områden där det observerats problem angående vattendragets tillstånd:

  • Bevarande av rent badvatten för barn och unga.
  • Övergödningens inverkan på växter och fisk
  • Riktande av strandbebyggelse, gemensamma bryggor
  • Mörtfiskarna och bottensedimenten
  • Avloppsvattensystemet, som förenas med kommunala avloppet
  • Muddrad båtränna, strandbank

Maija Venäläinen

Maija Venäläinen

Position

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet