Välj en sida

Hämjoki pilotens verksamhetsplan

Hämjoki pilotens verksamhetsplan

I samband med piloten har man beskrivit och planerat följande åtgärder:

 • Utveckling av Finlands miljöcentrals (SYKE) vattendragsmodell samt specificering av dess uppgifter till att lämpa sig bättre för små sjöar
 • Mätning av vattenkvaliteten två gånger från alla sjöar (mars – augusti 2017)
 • Djupmätningar till de sjöar, där uppgifter saknas
 • Anvisningar om borttagande av vattenväxter till skyddsföreningarna och strandinvånare
 • Observationer och bekämpning av främmande arter (anvisningar och information)
 • Observationer av blågröna alger
 • Skötselanvisningar för strandtomter
 • Linkki- projektets avloppsvattenrådgivning på området
 • Insamling av lokalhistoria och traditionskunskap
 • Utredning om muddringarnas verkan och anvisningar gällande dem
 • Utredning om behov av våtmarker och möjliga etableringsplaner
 • Utredning om möjligheten till sedimentundersökningar
 • Utredning om fisk- och kräfttillståndet och planering av nödvändiga skötselåtgärder

Bekanta dig med pilotens verksamhetsplan och uppgifter!

Maija Venäläinen

Maija Venäläinen

Position

hankepäällikkö
projektchef
maija.venalainen(at)luvy.fi
0445285019

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet