Välj en sida

Vattennätverken – samarbete för bättre vatten

Vattennätverken – samarbete för bättre vatten

LUVY deltog i projektet Mera effekt i vattenvården via nätverk, där man utvecklade verksamheten i de regionala och lokala vattenvårdsnätverken i norra Österbotten och västra Nyland. Projektets målsättning är:

 • att utveckla och aktivera vattenvårdsnätverk inom såväl landskapen som inom olika områden
 • utöka de lokala restaureringsoperatörernas samarbete
 • finna finansiering för en kontinuerlig nätverksverksamhet
 • utveckla vattendragsrestaurerarens karttjänst till ett verktyg och en informationskanal för nätverksoperatörerna.

Projektet förverkligade av ProAgria Uleåborg, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun Kalatalouskeskus, Västra Nylands vatten och miljö rf, Finlands miljöcentral och norra Österbottens NTM-central. Projektets verksamhetsperiod var 2019–2020. Projektet fick vatten- och havsvårds spetsprojektsfinaniering från miljöministeriet och förverkligar regeringens spetsprojekt Cirkulärekonomins genombrott och ibruktagande av rena lösningar.

  Läs mera på finska

  Katja Pellikka

  Katja Pellikka

  Position

  Jaana Pönni

  Jaana Pönni

  verksamhetsledare

  Tilaa uutiskirjeemme

  Valitse uutiskirjeet