Välj en sida

Mera effekt i vattenvården via nätverk

Vattennätverken – samarbete för bättre vatten 2019–2020

LUVY deltog i projektet Mera effekt i vattenvården via nätverk, där man utvecklade verksamheten i de regionala och lokala vattenvårdsnätverken i norra Österbotten och västra Nyland. Projektets målsättning är:

 • att utveckla och aktivera vattenvårdsnätverk inom såväl landskapen som inom olika områden
 • utöka de lokala restaureringsoperatörernas samarbete
 • finna finansiering för en kontinuerlig nätverksverksamhet
 • utveckla vattendragsrestaurerarens karttjänst till ett verktyg och en informationskanal för nätverksoperatörerna.

Projektet förverkligade av ProAgria Uleåborg, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun Kalatalouskeskus, Västra Nylands vatten och miljö rf, Finlands miljöcentral och norra Österbottens NTM-central. Projektets verksamhetsperiod var 2019–2020. Projektet fick vatten- och havsvårds spetsprojektsfinaniering från miljöministeriet och förverkligar regeringens spetsprojekt Cirkulärekonomins genombrott och ibruktagande av rena lösningar.

  Katja Pellikka

  Katja Pellikka

  Position

  Jaana Pönni

  Jaana Pönni

  verksamhetsledare

  Fiskarna som söker sig upp i Svartån hittar fram till fiskvägen, men vandringen neråt kräver styrning

  Fiskarna som söker sig upp i Svartån hittar fram till fiskvägen, men vandringen neråt kräver styrning

  I Svartåns två nedersta kraftverksdammar, Åminnefors och Billnäs, byggdes fiskvägar under åren 2018–2019. De öppnades i maj 2020, vilket återställde vandringsförbindelsen från havet till Svartåns huvudfåra samt dess sidobäckar. Under år 2021 undersökte man i fiskens rörelser i Svartån såväl uppåt som neråt i fiskvägarna. Undersökningarna gjordes i samarbete med Raseborgs stad, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), Naturresursinstitutet samt Kala- ja vesitutkimus Oy.

  Tilaa uutiskirjeemme

  Valitse uutiskirjeet