Välj en sida

Småvatten-HELMI

Småvatten-HELMI

I det riksomfattande Småvatten-HELMI-projektet kartlägger, planerar samt förverkligar man olika typer av restaureringar av små vatten inom fem objektområden på olika håll i Finland: Lappland, Mellersta Finland, Egentliga Finland, Nyland och Satakunta. De åtgärder, som förverkligas inom projektet främjar HELMI-programmets målsättningar för att stärka den finländska naturens mångfald samt att förbättra tillståndet i levnadsmiljöerna antingen direkt eller indirekt.  

Småvatten-HELMI stärker mångformigheten i Finlands natur och förbättrar levnadsmiljöernas tillstånd bland annat genom att skydda och restaurerar kärrmarker, restaurera och vårda fågelvatten, traditionsbiotoper och skogiga levnadsmiljöer samt genom att restaurera vatten- och strandnatur.

Projektet koordineras av Suomen vesistösäätiö sr., som verkar i hela landet för att förbättra tillståndet i de små vattnen samt att främja skyddet av vattennaturen samt bevara det kulturarv som sammanhänger med vatten.

LUVY koordinerar och förverkligar projektet i Nyland inom sitt verksamhetsområde i Sjundeå å:s och Karisåns vattendrag.

Målsättningar: Att öka restaureringsåtgärderna i små vatten på ett riksomfattande plan. Att sprida kunnande från område till område. Utveckla metoder samt att inspirera olika aktörer att förbättra de små vattnens tillstånd med hjälp av exempel.

Tidtabell: 2022–2023

Finansiering: 494 000 €, av vilket Västra Nylands andel är 20 %

Finansiärer: Miljöministeriets Livsmiljöprogrammet Helmi (80 % av finansieringen). Rapala VMC EcoChoice Program, UPM, Stora Enso, Stiftelsen Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Simo kommun, Saarijärvi stad och Suomen vesistösäätiö sr. För egenfinansieringsandelen för Västra Nyland svarar Hiidenvesi restaureringsprojekt och Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.

Koordinering: Suomen vesistösäätiö sr. (valtakunnallisesti), Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) (Länsi-Uudellamaalla)

Övriga aktörer: Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry, Valonia, Pyhäjärvi-instituutet

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Siuntionjoki 2030
Terrängkurs i restaurering av jordbruksbäckar

Terrängkurs i restaurering av jordbruksbäckar

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) arrangerar som en del av Småvatten-HELMI-projektet en heldagskurs i terrängen om restaurering av jordbruksbäckar i Lojo 24.8.2023. Under terrängdagen bekantar vi oss med restaureringsmöjigheterna för bäckarna i det jordbruksdominerade området, och ser på restaureringsmöjlighetera utgående från diversitet och vattenhushållning. Vi lär oss även om restaurering i praktiken som handarbete. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet