Välj en sida

Västra Nylands effektivering av vårdfisket-projekt

Västra Nylands effektivering av vårdfisket-projekt

Vårdfiskets effektiveringsprojekt 2021–2023 strävar till, att effektivera vårdfisket i Västra Nylands övergödda sjöar. Genom att avlägsna mörtfisk (genom vårdfiske) minskar man sjöarnas fosfortillgångar, mörtfiskarnas konsumtion av djurplankton samt den inre belastningen och då samtidigt problemen med blågröna alger. Effekterna av det vårdfisket, som tidigare utförts i sjöarna, har varit rätt små till följd av de för små fångstmängderna.

Vårdfiske inleds med ett effektiverat fiske under några år, då mörtfiskbestånden minskar kraftigt. Därefter fortsätter man vårdfisket med en måttligare fångst samt följer upp effekterna. I det treåriga projektet med effektiverat fiske förverkligar man ett skede med effektiverat fiske i sjön Hepari i Kyrkslätt.

LUVY koordinerar projektet, inom vilket man utöver det effektiverade fisket i Hepari även gör olika utredningar, utvecklar nya fångstmetoder samt uppgör en vårdfiskeplan för Hiidenvesi sjö.

Målsättning: Effektiverat fiske i Hepari sjö i Kyrkslätt, (med ryssjor, notdragning och dikesfångst), beredning av effektiverat fiske genom dikesfångst i sjöarna Petäjärvi och Björnträsk, utredningar rörande rovfiskarnas näringsanvändning, hur mörtfiskarna sprider på sig samt deras rörelser samt funktionen i gäddvåtmarken i Hiidenvesi sjö, uppgörandet av en vårdfiskeplan för Hiidenvesi samt främjandet av nyttoanvändningen av mörtfiskarna.

Tidtabell: 2021–2023

Finansiering: 380 000 €

Finansiärer: Nylands NTM-central 50 % av de förverkligade kostnaderna. Kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Loppi samt Rosk´n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) via Hiidenvesi restaureringsprojekt och Sjundeå å 2030-vattendragsvisonerna. Hiidenvesi restaureringsprojektets avtalsfinansiärer är dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och Karjaanjoen vesistön kalatalousalue.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Fiskbeståndet i Hiidenvesi sjö har blivit bättre, men mörtfiskar indikerar ännu de östra bassängernas frodighet – vårdfiskets möjligheter utreds

Fiskbeståndet i Hiidenvesi sjö har blivit bättre, men mörtfiskar indikerar ännu de östra bassängernas frodighet – vårdfiskets möjligheter utreds

Naturresursinstitutet förverkligade år 2022 ett provfiske med nät i Hiidenvesi, och det sammanhänger med EU:s vattenpolitiska ramdirektivs (VPD) uppföljning av fiskbestånden. De områden som kontrollerades var fjärdarna Kiihkelysenselkä och Mustionselkä. På basen av resultaten beräknade man Hiidenvesi sjös ekologiska status gällande fiskbestånden. För första gången under Hiidenvesis VPD-uppföljningshistoria (2007) steg statusen från måttlig till god (Bild 1). Till det bidrog det faktum, att fjärden Mustionselkäs status steg från otillfredsställande till måttlig. Fjärden Kiihkelyksenselkäs status förblev god, vilket den har varit under hela uppföljningshistorian.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet