Välj en sida

Veikkola vattendragsrestaurering

Veikkola vattendragsrestaurering

Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt inleddes år 2018 med målsättningen ett målmedvetet och långvarigt restaureringsarbete i norra Kyrkslätt för att förbättra tillståndet i vattendragen samt det ekologiska tillståndet i sjöarna i Veikkolaområdet. Projektet har fortsatt åren 2021-2022 med målet, att såsom tidigare minska den inre och den yttre belastningen i sjöarna Perälänjärvi, Lamminjärvi och Kalljärvi.

LUVY koordinerar projektet, där man försöker minska den inre och den yttre belastningen på sjöarna i Veikkolaområdet.

Målsättningar: En fortsättning på restaureringsarbetet i sjöarna, en dämpning av den yttre belastningen t.ex. då det gäller lakvattnen samt att få med olika aktörer och kommuninnevånare i arbetet.

Tidtabell: 2021–2022

Finansiering: 120 000 €

Finansiärer: Kyskslätts kommun och NTM-centralen. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram under åren 2021–2022 med 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Karoliina Salmela

Karoliina Salmela

kommunikatiossakkunnig
områdeskoordinator
karoliina.salmela@luvy.fi
050 473 9826

I Kaljärvi sjö pågår det sista året i det treåriga skedet med effektiverat fiske

I Kaljärvi sjö pågår det sista året i det treåriga skedet med effektiverat fiske

Avsikten med det effektiverade fisket är, att minska på sjöns näringsmängder och förbättra balansen i sjöns näringsväv, genom att reducera mängden mörtfiskar. Det effektiverade fiskets inverkan kontrolleras regelbundet genom att man undersöker sjöns näringshalter samt utvecklingen av djurplanktonens storlek och mängd.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet