Välj en sida

Veikkola vattendragsrestaurering

Veikkola vattendragsrestaurering

Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt inleddes år 2018 med målsättningen ett målmedvetet och långvarigt restaureringsarbete i norra Kyrkslätt för att förbättra tillståndet i vattendragen samt det ekologiska tillståndet i sjöarna i Veikkolaområdet. Projektet har fortsatt åren 2021-2022 med målet, att såsom tidigare minska den inre och den yttre belastningen i sjöarna Perälänjärvi, Lamminjärvi och Kalljärvi.

LUVY koordinerar projektet, där man försöker minska den inre och den yttre belastningen på sjöarna i Veikkolaområdet.

Målsättningar: En fortsättning på restaureringsarbetet i sjöarna, en dämpning av den yttre belastningen t.ex. då det gäller lakvattnen samt att få med olika aktörer och kommuninnevånare i arbetet.

Tidtabell: 2021–2022

Finansiering: 120 000 €

Finansiärer: Kyskslätts kommun och NTM-centralen. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram under åren 2021–2022 med 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet