Välj en sida

Veikkola vattendragsrestaurering

Veikkola vattendragsrestaurering

Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt inleddes år 2018 med målsättningen ett målmedvetet och långvarigt restaureringsarbete i norra Kyrkslätt för att förbättra tillståndet i vattendragen samt det ekologiska tillståndet i sjöarna i Veikkolaområdet. Projektet fortsätter åren 2023–2024 med restaureringar i enlighet med iståndsättnings- och vårdplanen för sjöarna Perälänjärvi, Lamminjärvi och Kalljärvi med vilken man strävar till, att förbättra sjöarnas ekologiska tillstånd till klassen god.

LUVY koordinerar projektet, där man försöker minska den inre och den yttre belastningen på sjöarna i Veikkolaområdet.

Målsättningar: En fortsättning på restaureringsarbetet i sjöarna, en dämpning av den yttre belastningen t.ex. då det gäller dagvattnen samt att få med olika aktörer och kommuninnevånare i arbetet.

Tidtabell: 2023–2024

Finansiering: 108 000 €

Finansiärer: Kyskslätts kommun, Kyrkslätts Vatten och Nylands NTM-centralen. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram under åren 2023–2024 med 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Bekanta dig med sjöarna i Veikkola samt restaureringsprojektet med hjälp av berättelsekartan:

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet