Välj en sida

Vattennätverken – samarbete för bättre vatten

Vattennätverken – samarbete för bättre vatten

LUVY är med i projektet ”Mera effekt i vattenvården via nätverk”, där man utvecklar verksamheten i de regionala och lokala vattenvårdsnätverken i norra Österbotten och västra Nyland. Projektets målsättning är:

  • att utveckla och aktivera vattenvårdsnätverk inom såväl landskapen som inom olika områden
  • utöka de lokala restaureringsoperatörernas samarbete
  • finna finansiering för en kontinuerlig nätverksverksamhet
  • utveckla vattendragsrestaurerarens karttjänst till ett verktyg och en informationskanal för nätverksoperatörerna.

Projektet förverkligas av ProAgria Uleåborg, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun Kalatalouskeskus, Västra Nylands vatten och miljö rf, Finlands miljöcentral och norra Österbottens NTM-central. Projektets verksamhetsperiod är 2019-2020. Projektet får vatten- och havsvårds spetsprojektsfinaniering från miljöministeriet och förverkligar regeringens spetsprojekt ”Cirkulärekonomins genombrott och ibruktagande av rena lösningar”.

Aktuellt

Den information, som man insamlat från befolkningen via en kartbaserad enkät under våren och sommaren 2019 gällande de västnyländska kommunernas vatten- och strandområden, presenteras i de olika kommunerna vid publika infotillfällen och informationen utnyttjas, då man gör upp åtgärdsprogram för vattenvården i respektive kommuner samt vid beredningen av de olika restaureringsåtgärderna.

Infotillfällen under hösten 2019
  • Lojo 4.9.2019, kl. 17.30-20, Stadshusets fullmäktigesal
  • Ingå 24.10.2019, kl. 18.00-20.00
  • Högfors
  • Kyrkslätt

Läs mera på finska

Maija Venäläinen

Maija Venäläinen

Position

hankepäällikkö
projektchef
maija.venalainen(at)luvy.fi
0445285019

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet