Välj en sida

Vattendragssakkunnig Ralf Holmberg

Ralf Holmberg

Ralf Holmberg

Vattendragssakkunnig
FM – brackvattensekologi, botanik, kemi, pedagogik
t. 044 528 5010
ralf.holmberg@luvy.fi
Språk: svenska, finska och engelska

 

Kustvattensakkunnig

Ralf Holmberg är den långa linjens vattendragssakkunnig, som i LUVY har vuxit från praktikant till vattendragssakkunnig.  Till hans ansvarsområde under årtionden har hört vattendragskontrollerna, de större samkontrollerna samt kustvattnen allt från Hangö till Ingå och Kyrkslätt. Ralf koordinerar underökningarna av kustvattnen samt håller uppgifterna aktuella samt granskar resultat.  Som tvåspråkig vattendragssakkunnig betjänar han föreningens svenskspråkiga kunder samt ansvarar för föreningens översättningsarbeten med hjälp av sitt omfattande specialordförråd gällande branschen. Hans yrkesmässiga specialintresse är utvecklingen i Östersjön och kustvattnen – såväl vattenkvaliteten som de biologiska parametrarna.  Ralf är så småningom på väg att börja njuta av de förtjänta pensionärsdagarna, men jobbar ännu tills vidare på deltid.

Tjänster
  • Vattenkontroller
  • Vattnens tillstånd
  • Dag- och dräneringsvatten
Publikationer

Ralfs publikationer är i huvudsak ej offentliga forskningsrapporter.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet