Välj en sida

Raseborgs stad delar årligen ut Raseborgspriserna, varav ena priskategorin är miljö. Detta år är miljöpristagaren Laxfiskarna till Svartån-projektet, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

I prismotiveringarna konstateras att projektet är avgörande, för att Svartåns fiskbestånd kan återställas.

Vi tackar Raseborgs stad och är hedrade över erkännandet. Vi är stolta över att staden och regionens andra aktörer har engagerat sig i projektet och att vi får vara med och koordinera det här historiska och betydelsefulla projektet vid Svartån, konstaterar LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni om mottagandet av priset.

I vattendragsvisionen 2021 Laxfiskarna tillbaka till Svartån -programmet presenterades åtgärder, som behöver verkställas på Svartåns avrinningsområde för att återinföra laxfiskarna. Förverkligandet av vattendragsvisionen styrs av en styrgrupp, bestående av finansiärer och vattendragsexperter från området, och arbetet koordineras av LUVY. Nytt finansieringsavtal för åren 2022–2029 är för tillfället hos kommunerna för att undertecknas, med målet att bla. frigöra fiskens genomfart förbi kraftverken vid Åkerfors och Svartåfors.

Mottagaren av miljöpriset väljs av stadsutvecklingsavdelningen.