Välj en sida

Bild: På vintern 2020 togs vattenproven i Hiidenvesi sjö i öppet vatten och vattnet var påfallande grumligt.

Årsrapporten presenterar resultaten från Hiidenvesi sjö, Lojo sjö samt Svartån och Ekenäs havsområde för första gången i en gemensam rapport.

Kontrollresultaten för år 2020 från samkontrollerna i Hiidenvesi-området, Lojo sjö-området samt Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde granskades för första gången i en gemensam sammandragsrapport. Rapporten täcker en stor del av Karisåns avrinningsområde från Pyhäjärvi i Högfors ända ut längs Svartån till havsområdet utanför Ekenäs. ”Att förena rapporterna ger en fin möjlighet, att i fortsättningen granska vattenkvaliteten i Karisåns vattendrag som en helhet, men också tillståndet i havsområdet utanför” konstaterar LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

Samkontrollernas uppdragsgivare är punktbelastarna inom området, som har en skyldighet att kontrollera sin verksamhets inverkan på vattenområdet. Dessa var inom Hiidenvesi-området Vihdin Vesi, Vattentjänstverket i Högfors samt Hopeaniemi Resorts. I Lojo sjö-området deltar Lojo stads två reningsverk Pitkäniemi och Peltoniemi samt Sappi Europe Gerknäs pappersfabrik. I havsområdet deltar Raseborgs Vattens Karis-Pojo reningsverk samt Skeppsholmens reningsverk samt Hangö hamn (Koverhar hamn). Dessutom har som frivilliga även övriga aktörer inom området deltagit: Miljöbyråerna i Vichtis, Högfors och Lojo, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Hiidenvesi restaureringsprojekt samt Geberit Production Oy (IDO Kylpyhuone Oy).

År 2020 var inom samtliga samkontrollområden ett så kallat mindre omfattande år, då endast vattenkvaliteten undersöktes. ”Vintern var exceptionellt mild och regnig och samtliga vinterprov togs i öppet vatten och den för vintern typiska skiktningen av vattnet uppstod inte ens i sjöarna” berättar vattendragssakkunniga Tiina Asp. Vinterns väderförhållanden inverkade även på det sättet, att mängden diffus belastning var större än vanligt, vilket försämrade vattenkvaliteten i hela Karisåns område. Detta kunde ses bl.a. i näringshalterna och grumligheten. Till följd av detta var det svårare att särskilja punktbelastningen från den övriga belastningen. Liksom under tidigare år kunde man konstatera effekter av punktbelastningen bl.a. i närheten av utsläppsområdena i södra delen av Lojo sjö och i en del av ån Vanjoki.

Tilläggsuppgifter:

Tiina Asp
vattendragssakkunnig
LUVY
tiina.asp@luvy.fi
045 7750 7726

Ralf Holmberg
vattendragssakkunnig
LUVY
ralf.holmberg@luvy.fi
044 528 5010