Välj en sida

Höstnotdragning i Enäjärvi (Hannu Tuunainen)

I början av året inleddes ett projekt gällande effektiverat fiske i sjön Enäjärvi, i vilket målsättningen är, att under tre år avlägsna totalt 225 000 kg mörtfisk, vilket motsvarar 1 800 kg fosfor. Det å sin sida betyder nästan två miljoner ämbar med alger. Årligen innebär detta en fångst på 75 000 kg. Under detta år överträffades målsättningen rejält, då man under år 2022 avlägsnade  en fångst på hisnande drygt 110 000 kg.   

Tilläggsuppgifter:

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Projektet Enäjärvi effektiverade vårdfiske finansieras under åren 2022–2024 av Vichtis kommun, föreningen Siuntionjen Latvajärvien Suojeluyhdistys Lasy ry , Yara Suomi Oy, Prysmian Group Finland Oy, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO och Sjundeå å 2030-visionens finansiärer, tillrinningsområdets kommuner samt Rosk’n Roll Oy Ab. Under år 2022 deltog även Wärtsilä i finansieringen. Miljöministeriet finansierar projektet Enäjärvi effektiviserat fiske med 60 % av projektets förverkligade kostnader med medel från vattenskyddets effektiviseringsprogram åren 2022–2024.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.