Välj en sida
Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Kurs i restaurering av rinnande vatten – Bäckinventering och planering av bäckrestaureringar 12.5.2022

12.5.2022

Tidigare webbinarieinspelningar och material från kursen i restaurering av rinnande vatten >> (på finska)

Sammandrag av vad kursen erbjuder på våren:
12.5 Bäckinventering och planering av bäckrestaurering
8–10.6 Inventering av rinnande vatten och uppskattning av yngelproduktionspotentialen med THS-metoden (Trout Habitat Score)
24.8 Workshop gällande restaurering av rinnande vatten. Årsseminariet för det riksomfattande vattenrestaureringsnätverket

***

Bäckinventering av en skogsbäck och planering av restaureringen – utbildning i fält i Västra Nylan

Som utbildare fungerar Jari Ilmonen från Skogsstyrelsen samt de sakkunniga från kursen i restaurering av rinnande vatten.
Anmälan och närmare uppgifter senast 5.5.2022 till juha-pekka.vaha@luvy.fi

Vid utbildningen i fält bekantar man sig med Forststyrelsens bäckinventeringsmetod samt lär sig att identifiera en bäcks restaureringsbehov.

Vid inventeringen av en bäck är målsättningen att identifiera bäckfårans och dess stranzons naturtillstånd och de faktorer som inverkar på detta. Samtidigt uppskattar man de inventerade bäckavsnittens behov av restaureringsåtgärder. En systematisk, sakkunnig och lyckad uppskattning av restaureringsbehovet fungerar som grund då man uppgör en restaureringsplan. Inventeringsmetoden kan också utnyttjas vid uppföljningen av en restaurering.

Deltagarantalet i fältkursen har begränsats till 18 personer. I första hand är kursen, som nu arrangeras, ämnad för operatörer på lokalplanet och som har beredskap att ordna motsvarande kurser för lokala operatörer och intresserade privatpersoner på inom sitt eget område. Det betyder, att deltagarna i kursen i någon mån borde ha erfarenheter av inventeringar i fält, uppgörande av restaureringsplaner eller restaureringar av rinnande vatten. På inventeringskursen inventerar man bäckavsnitt samt lär sig metoden via jämförelser. En noggrannare tidtabell samt uppgifter om utbildningen i fält sänds till deltagarna per e-post.

Tilläggsuppgifter: 

Juha-Pekka Vähä, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)
juha-pekka.vaha@luvy.fi, 045 775 07727 

Janne Tolonen, Valonia
janne.tolonen@valonia.fi, 050 518 7755

Kursen i restaurering av rinnande vatten, som är en del av Miljöprogram för fiskerinäringen 2017–2022, är ett av fyra innovationsprogram som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden. Målsättningen med fiskeriets miljöprogram är, att förbättra fiskstammarnas naturliga reproduktion och på det sättet främja livskraften och mångformigheten i Finlands fiskresurser. En målsättning är också att sammanjämka samt effektivera den regionala planeringen av fiskerihushållningen, vattenanvändningen och miljöskyddet. Miljöprogrammet för fiskerinäringen koordineras av Naturresursinstitutet och som partners deltar Östra Finlands, Jyväskylä och Helsingfors universitet, Finlands miljöcentral, Valonia samt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Detaljer

Datum:
12.5.2022
Evenemang Kategori:

Arrangörer

Valonia
Metsähallitus