Välj en sida

Så här kan du påverka tillståndet i ditt närvatten – Publikevenemang 7.6.2022

Kärkölän kylätalo Kärköläntie 1387, Lohja, Pusula

LUVY arrangerar för områdenas skogsägare, strandboare, delägarlag och byaföreningar tillsammans med Finlands skogscentral ett gratis publiktillfälle i byahuset i Kärkölä 7.6.2022 kl. 17–20 (förhandsanmälan, se tilläggsuppgifter nedan). Vid arrangerandet av […]

Skogsbrukets vattenvård-evenemang 16.6.2022

Välkommen att ta del av aktuell information om skogsbrukets vattenvård! Anmäl dig senast 13.6.2022. Vi bjuder dig med att delta i en utbildningsdag med skogsbrukets vattenvård som tema. Utbildningsdagen ordnas […]