Välj en sida

Tjänster

LUVYs undersöknings- och sakkunnigtjänster

LUVY erbjuder olika miljörelaterade undersöknings- och sakkunnigtjänster inom västra Nyland. Vi undersöker såväl yt-, grund som avloppsvatten samt utför i betydande omfattning biologiska undersökningar gällande allt från bottendjur till fisk. Vi utför även undersökningar rörande avstjälpningsplatser samt mark- och sedimentundersökningar samt uppgör miljötillståndsansökningar.

När det gäller kunskaperna om vattendragen inom vårt område är vi överlägsna – vi har utfört undersökningar av varierande omfattning i västra Nyland redan i över 40 år. Beställ undersökningarna gällande vatten från ditt eget områdes sakkunniga!

Vi har erfarenhet av kundgrupper med mycket varierande behov – våra kunder utgörs av såväl områdets kommuner, industrin, företag som skyddsföreningar och även privata kunder. Vi skräddarsyr alltid undersökningarna så, att de motsvarar kundens behov – från oss får du alltid de tjänster du önskar, allt från uppgörandet av kontrollprogram till provtagning, analyser och rapportering.

Tjänsterna produceras av områdets egna erfarna proffs

  • våra certifierade provtagare ansvarar för provtagning av hög kvalitet
  • proven undersöks huvudsakligen i LUVYLab som ägs av föreningen (specialanalyser beställer vi av våra pålitliga underleverantörer)
  • våra erfarna sakkunniga ansvarar för tolkningen av resultaten och rapporteringen

Vattendragsundersökningstjänster

Grundvattenundersökningstjänster

Avloppsvattenundersökningstjänster

Fisk- och kräftundersökningar

Biologiska undersökningar

Provtagningstjänster

Övriga undersökningar och tjänster

Nyheter

Man slog fångstrekorden i sjön Enäjärvi vid höstfisket med not

Man slog fångstrekorden i sjön Enäjärvi vid höstfisket med not

Inom Enäjärvi effektiverat vårdfiske-projektet slog man måndagen den 14.11 rekordet då det gäller fångst per dag, då man avlägsnade uppskattningsvis 7 500 kg fisk från sjön. Som huvudentreprenörer vid det höstliga notfisket fungerade yrkesfiskarna Petteri och Aulis Kiiskilä. Kiiskiläs utförde även vinternotfisket under början av året. Totalt drar man not under 35 dagar av vilka en del görs på Poikkipuoliainen-sidan.

Dokumentationen av avloppsvattensystemet – vad och varför?

Dokumentationen av avloppsvattensystemet – vad och varför?

Funktionen i det fastighetsvisa avloppsvattensystemet och reningen av avloppsvattnet ligger på fastighetsägarens ansvar. En korrekt uppdaterad dokumentation av systemet och dess drifts- och servicedirektiv gynnar driften av systemet. Dessutom är det viktigt att dokumentationen är i skick i samband med byte av ägare.   

I Vichtis har man granskat hur skogsbrukets vattenskyddslösningar lämpar sig för olika avrinningsområden

I Vichtis har man granskat hur skogsbrukets vattenskyddslösningar lämpar sig för olika avrinningsområden

I VALUME-projektet planerade man och förverkligade man vattenhanteringslösningar för jord- och skogsbruket. Vid pilotområdena i Maasojas och sjön Iso Myllyampis tillrinningsområden i Vichtis färdigställdes vattenskyddskonstruktioner år 2022. Samtidigt uppgjorde man granskningar av dem på tillrinningsområdesnivå, där man presenterar olika sätt för att i framtiden minska den belastning, som bildas i tillrinningsområdena.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet