Välj en sida

Tjänster

Vattendragsundersökningstjänster

Grundvattenundersökningstjänster

Avloppsvattenundersökningstjänster

LUVYs undersöknings- och sakkunnigtjänster

LUVY erbjuder olika miljörelaterade undersöknings- och sakkunnigtjänster inom västra Nyland. Vi undersöker såväl yt-, grund som avloppsvatten samt utför i betydande omfattning biologiska undersökningar gällande allt från bottendjur till fisk. Vi utför även undersökningar rörande avstjälpningsplatser samt mark- och sedimentundersökningar samt uppgör miljötillståndsansökningar.

När det gäller kunskaperna om vattendragen inom vårt område är vi överlägsna – vi har utfört undersökningar av varierande omfattning i västra Nyland redan i över 40 år. Beställ undersökningarna gällande vatten från ditt eget områdes sakkunniga!

Vi har erfarenhet av kundgrupper med mycket varierande behov – våra kunder utgörs av såväl områdets kommuner, industrin, företag som skyddsföreningar och även privata kunder.  Vi skräddarsyr alltid undersökningarna så, att de motsvarar kundens behov – från oss får du alltid de tjänster du önskar, allt från uppgörandet av kontrollprogram till provtagning, analyser och rapportering.

Tjänsterna produceras av områdets egna erfarna proffs

  • våra certifierade provtagare ansvarar för provtagning av hög kvalitet
  • proven undersöks huvudsakligen i LUVYLab Oy Ab:s laboratorium som ägs av föreningen (specialanalyser beställer vi av våra pålitliga underleverantörer)
  • våra erfarna sakkunniga ansvarar för tolkningen av resultaten och rapporteringen.

Bekanta dig noggrannare med våra tjänster eller tag genast kontakt med våra sakkunniga och fråga mera!

Aki Mettinen

Aki Mettinen

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

Marja Valtonen

Marja Valtonen

Position

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet