Välj en sida

Avloppsvattenkontroller

Obligatoriska kontroller

Avloppsvattenreningsverken är viktiga kunder för oss. Vi erbjuder tjänster för uppföljning av utsläpp, såväl som kontroll av deras påverkan. Inom ramen för utsläppskontrollerna följer vi med hur reningsverkens tillståndsvillkor uppfylls såväl gällande halter som reningseffekt. Typiska kunder hos oss är de kommunala reningsverken, reningsverken hos industrierna inom vårt område samt reningsverken hos mindre anläggningar såsom kurscentraler och golfbanor.

Vi sköter avloppsvattenreningsverkens utsläppskontroller, allt från provtagningar till rapporteringen i den omfattning ni önskar. Vid behov levererar vi också årligen uppgifterna från era reningsverk till miljövårdens datasystem för övervakning (YLVA). För provtagningen ansvarar våra certifierade miljöprovtagare och för koordineringen och rapporteringen ansvarar branschens specialsakkunniga. Analyserna görs antingen med hög kvalitet i LUVYs laboratorium LUVYLab Oy Ab, eller hos någon underleverantör.

Vi ansvarar för tillfället för utsläppskontrollerna åt ca 30 anläggningar, inkluderande allt från provtagning till rapportering.

Kontrollprogram

I avloppsvattenverkens tillståndsvillkor förutsätts, att kontrollprogrammen hålls aktuella. Vi uppgör och uppdaterar ert reningsverks utsläppskontrollprogram så, att det motsvarar myndigheternas krav.

Separata utredningar

Man kräver nu för tiden allt mera krävande utredningar gällande skadliga ämnen. Vi följer intensivt med utvecklingen på området och vi utför tillförlitligt och med yrkesskicklighet analyser av skadliga ämnen åt våra kunder. Vi undersöker avloppsvattnens kvalitet (analyser av de för vattendragen skadliga och farliga ämnena) på ett heltäckande och mångsidigt sätt. Vi utför utredningarna gällande ert reningsverk tillsammans med reningsverkets personal.

Miljötillståndsansökningar

Vi ger er råd vid uppgörandet av ert reningsverks miljötillståndsansökan eller så gör vi ansökningshandlingarna för er räkning. Vi har under de senaste åren uppgjort ansöknings- eller ändringsansökningshandlingar för ett flertal reningsverk och våra kunder har varit nöjda med vår beredning.

Marja Valtonen

Marja Valtonen

Position

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

Referens

Det räcker inte med att enbart tillståndsgränserna uppnås

LUVY har skött belastningskontrollerna av Vihdin Vesi:s reningsverk dvs. Nummela reningsverk och kyrkobyns reningsverk redan under flera årtionden. Reningsverkens effekt är hög och det är samtidigt en källa till stolthet för förutom vattentjänstverket även för samarbetskumpanerna.

Samkontrollrapporten gällande Karisåns vattendrag 2020 har blivit klar

Samkontrollrapporten gällande Karisåns vattendrag 2020 har blivit klar

Kontrollresultaten för år 2020 från samkontrollerna i Hiidenvesi-området, Lojo sjö-området samt Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde granskades för första gången i en gemensam sammandragsrapport. Rapporten täcker en stor del av Karisåns avrinningsområde från Pyhäjärvi i Högfors ända ut längs Svartån till havsområdet utanför Ekenäs.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet