Välj en sida

Avloppsvattenkontroller

Obligatoriska kontroller

Avloppsvattenreningsverken är viktiga kunder för oss. Vi erbjuder tjänster för uppföljning av utsläpp, såväl som kontroll av deras påverkan. Inom ramen för utsläppskontrollerna följer vi med hur reningsverkens tillståndsvillkor uppfylls såväl gällande halter som reningseffekt. Typiska kunder hos oss är de kommunala reningsverken, reningsverken hos industrierna inom vårt område samt reningsverken hos mindre anläggningar såsom kurscentraler och golfbanor.

Vi sköter avloppsvattenreningsverkens utsläppskontroller, allt från provtagningar till rapporteringen i den omfattning ni önskar. Vid behov levererar vi också årligen uppgifterna från era reningsverk till miljövårdens datasystem för övervakning (YLVA). För provtagningen ansvarar våra certifierade miljöprovtagare och för koordineringen och rapporteringen ansvarar branschens specialsakkunniga. Analyserna görs antingen med hög kvalitet i LUVYs laboratorium LUVYLab Oy Ab, eller hos någon underleverantör.

Vi ansvarar för tillfället för utsläppskontrollerna åt ca 30 anläggningar, inkluderande allt från provtagning till rapportering.

Kontrollprogram

I avloppsvattenverkens tillståndsvillkor förutsätts, att kontrollprogrammen hålls aktuella. Vi uppgör och uppdaterar ert reningsverks utsläppskontrollprogram så, att det motsvarar myndigheternas krav.

Separata utredningar

Man kräver nu för tiden allt mera krävande utredningar gällande skadliga ämnen. Vi följer intensivt med utvecklingen på området och vi utför tillförlitligt och med yrkesskicklighet analyser av skadliga ämnen åt våra kunder. Vi undersöker avloppsvattnens kvalitet (analyser av de för vattendragen skadliga och farliga ämnena) på ett heltäckande och mångsidigt sätt. Vi utför utredningarna gällande ert reningsverk tillsammans med reningsverkets personal.

Miljötillståndsansökningar

Vi ger er råd vid uppgörandet av ert reningsverks miljötillståndsansökan eller så gör vi ansökningshandlingarna för er räkning. Vi har under de senaste åren uppgjort ansöknings- eller ändringsansökningshandlingar för ett flertal reningsverk och våra kunder har varit nöjda med vår beredning.

Marja Valtonen

Marja Valtonen

Position

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

Referens

Det räcker inte med att enbart tillståndsgränserna uppnås

LUVY har skött belastningskontrollerna av Vihdin Vesi:s reningsverk dvs. Nummela reningsverk och kyrkobyns reningsverk redan under flera årtionden. Reningsverkens effekt är hög och det är samtidigt en källa till stolthet för förutom vattentjänstverket även för samarbetskumpanerna.

Rapporten gällande de omfattande samkontrollerna av Karisåns vattendrag och havsområdet utanför under åren 2018-2021 erbjuder en översikt över tillståndet i Karisåns vattendrag och havsområdet utanför – vattendragets tillstånd har i huvudsak hållits oförändrat

Rapporten gällande de omfattande samkontrollerna av Karisåns vattendrag och havsområdet utanför under åren 2018-2021 erbjuder en översikt över tillståndet i Karisåns vattendrag och havsområdet utanför – vattendragets tillstånd har i huvudsak hållits oförändrat

Kontrollresultaten från samkontrollerna av Hiidenvesi-området, Lojo sjö området samt Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde granskades för andra gången i en gemensam kontrollrapport. Rapporten täcker en stor del av Karisåns tillrinningsområde från Pyhäjärvi sjö i Högfors via Svartån ända ut till havsområdet utanför Ekenäs. I rapporten presenteras resultat gällande vattenkvalitet, bottendjur, fiskbestånd, växtplankton samt vattenvegetation under åren 2018–2021. För samkontrollen av Hiidenvesi sjö presenteras resultaten för perioden 2019–2021.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet