Välj en sida

Avloppsvattenkontroller

Obligatoriska kontroller

Avloppsvattenreningsverken är viktiga kunder för oss. Vi erbjuder tjänster för uppföljning av utsläpp, såväl som kontroll av deras påverkan. Inom ramen för utsläppskontrollerna följer vi med hur reningsverkens tillståndsvillkor uppfylls såväl gällande halter som reningseffekt. Typiska kunder hos oss är de kommunala reningsverken, reningsverken hos industrierna inom vårt område samt reningsverken hos mindre anläggningar såsom kurscentraler och golfbanor.

Vi sköter avloppsvattenreningsverkens utsläppskontroller, allt från provtagningar till rapporteringen i den omfattning ni önskar. Vid behov levererar vi också årligen uppgifterna från era reningsverk till miljövårdens datasystem för övervakning (YLVA). För provtagningen ansvarar våra certifierade miljöprovtagare och för koordineringen och rapporteringen ansvarar branschens specialsakkunniga. Analyserna görs antingen med hög kvalitet i LUVYs laboratorium LUVYLab Oy Ab, eller hos någon underleverantör.

Vi ansvarar för tillfället för utsläppskontrollerna åt ca 30 anläggningar, inkluderande allt från provtagning till rapportering.

Kontrollprogram

I avloppsvattenverkens tillståndsvillkor förutsätts, att kontrollprogrammen hålls aktuella. Vi uppgör och uppdaterar ert reningsverks utsläppskontrollprogram så, att det motsvarar myndigheternas krav.

Separata utredningar

Man kräver nu för tiden allt mera krävande utredningar gällande skadliga ämnen. Vi följer intensivt med utvecklingen på området och vi utför tillförlitligt och med yrkesskicklighet analyser av skadliga ämnen åt våra kunder. Vi undersöker avloppsvattnens kvalitet (analyser av de för vattendragen skadliga och farliga ämnena) på ett heltäckande och mångsidigt sätt. Vi utför utredningarna gällande ert reningsverk tillsammans med reningsverkets personal.

Miljötillståndsansökningar

Vi ger er råd vid uppgörandet av ert reningsverks miljötillståndsansökan eller så gör vi ansökningshandlingarna för er räkning. Vi har under de senaste åren uppgjort ansöknings- eller ändringsansökningshandlingar för ett flertal reningsverk och våra kunder har varit nöjda med vår beredning.

Marja Valtonen

Marja Valtonen

Position

puhdistamoinsinööri
reningsverksingenjör
marja.valtonen(at)luvy.fi
0445285025

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

ympäristöasiantuntija
miljösakkunnig
katriina.nummela(at)luvy.fi
0445285009

Referens

Ett litet, men effektivt reningsverk

”Vi följer ett kontrollprogram, enligt vilket vi kontrollerar det inkommande och det utgående avloppsvattnets kvalitet fyra gånger per år.  Tillsammans med vår samarbetspartner LUVY övervakar vi, att det förverkligas. LUVY är en sakkunnig kumpan, av vilken man får och alltid har fått hjälp  även vid problemsituationer”. – Juha Piironen, Kyrkslätts Vatten

Grundvattnet i Lojo är rikligt och av bra kvalitet

Grundvattnet i Lojo är rikligt och av bra kvalitet

Sammandragsrapporten över samkontrollen av Lojos grundvatten för år 2019 är klar. Inga större förändringar har noterats från tidigare år gällande grundvattnets kvalitet. Grundvattnets kvalitet är huvudsakligen gott vid vattentagen och övervakningsplatserna. Samkontroller har utförts sedan år 2005.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet