Välj en sida

Biologiska undersökningar

De biologiska undersökningarna ger värdefulla uppgifter om vattnens tillstånd

Utöver de traditionella vattenkvalitetsundersökningarna, utför vi mångsidiga biologiska undersökningar med över 40 års erfarenhet. Våra starka sidor är speciellt undersökningar, som inriktar sig på bottenlevande djur, fiskbestånd och fiske samt undersökningar av vattenvegetation. Den biologiska uppföljningen ger fakta om mångformigheten hos sjöarnas, de rinnande vattnens, de olika små vattendragens samt kustvattnens organismsamhällen. Genom att följa med organismsamhällena under en längre tid, strävar man till att observera begynnande förändringar i vattnens kvalitet eller förändringar som redan skett.

Våra ytvatten klassificeras på basen av vattenkvaliteteten och undersökningsresultaten från de biologiska undersökningarna (ekologiskt tillstånd). Vid klassificeringen beaktar man förändringar i utöver bottenfaunan, även i växtplanktonen, fiskbestånden och vegetationen.

Aki Mettinen

Aki Mettinen

Tiina Asp

Tiina Asp

Position

LUVYs nya effektiveringsprojekt gällande vårdfisket i västra Nyland fick ett bidrag på 190 000 euro från Nylands NTM-central

LUVYs nya effektiveringsprojekt gällande vårdfisket i västra Nyland fick ett bidrag på 190 000 euro från Nylands NTM-central

Vårdfiskets effektiveringsprogram (2021–2023) inleds, då Nylands NTM-central beviljade ett bidrag på 190 000 € för projektet. Projektets egenfinansiering kommer från Hiidenvesi- och Sjundeå å 2030 vattendragsvisionerna och åtgärderna förverkligas inom Sjundeå å:s och Hiidenvesi sjös avrinningsområden. Projektets totala budget är 380 000 €.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet