Välj en sida

Biologiska undersökningar

Biologiska undersökningar

  • Undersökningar av bottenlevande djur
  • Undersökningar av växtplankton
  • Undersökningar av vattenvegetation

De biologiska undersökningarna ger värdefulla uppgifter om vattnens tillstånd

Utöver de traditionella vattenkvalitetsundersökningarna, utför vi mångsidiga biologiska undersökningar med över 40 års erfarenhet. Våra starka sidor är speciellt undersökningar, som inriktar sig på bottenlevande djur, fiskbestånd och fiske samt undersökningar av vattenvegetation. Den biologiska uppföljningen ger fakta om mångformigheten hos sjöarnas, de rinnande vattnens, de olika små vattendragens samt kustvattnens organismsamhällen. Genom att följa med organismsamhällena under en längre tid, strävar man till att observera begynnande förändringar i vattnens kvalitet eller förändringar som redan skett.

Våra ytvatten klassificeras på basen av vattenkvaliteteten och undersökningsresultaten från de biologiska undersökningarna (ekologiskt tillstånd). Vid klassificeringen beaktar man förändringar i utöver bottenfaunan, även i växtplanktonen, fiskbestånden och vegetationen.

Tiina Asp

Tiina Asp

Position

Restaureringsplanen för sjön Averia har blivit färdig

Restaureringsplanen för sjön Averia har blivit färdig

Man har färdigställt en restaureringsplan för sjön Averia, vars ekologiska tillstånd är otillfredsställande. Restaureringsåtgärder kommer att förverkligas som en del av arbetet inom vattendragsvision Laxfiskarna till Karisån 2030. I restaureringsplanen ligger restaureringsarbetets huvudtyngdpunkt på sjön Averias vidsträckta tillrinningsområde.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet