Välj en sida

Bottenlevande djur

Bottendjur som indikatorer på vattnens tillstånd

Till bottendjur räknas alla de ryggradslösa djur, vars huvudsakliga miljö är vattendragens botten, vegetation eller något annat fast underlag. Vattendragens nedsmutsning märks oftast tydligast just i vattendragens bottnar, där djurlivet ändrar såväl artmässigt som mängdmässigt så att de motsvarar ett annat ekologiskt tillstånd. Som långlivade och stationära organismer utsätts de för förändringar som sker i omgivningen och indikerar omgivningens tillstånd under en längre tidsperiod i motsats till t.ex. enstaka vattenprov.

I en del av de obligatoriska kontrollerna, ss. samkontrollerna förutsätter man att biologiska undersökningar ingår. Vi har gjort bottendjurundersökningar i samband med de obligatoriska kontrollerna i redan över 40 år. Undersökningsområdena är havsområden, sjöar och rinnande vatten. Prover tas med 1–4 års intervaller beroende på vattendraget och undersökningsområdet. Våra bottendjursundersökningar uppfyller myndigheternas krav gällande allt från provtagning till rapportering.

Vi planerar och utför undersökningar av bottenlevande djur även som enskilda beställningsarbeten, t.ex. i samband med miljötillstånd eller som uppdrag av vattendragens skyddsföreningar:

  • bottendjursprovtagning
  • artbestämning av bottendjur
  • överföring av resultaten till miljöförvaltningens register
  • rapporter och index över bottenlevande djur
  • musselkarteringar

Aki Mettinen

Aki Mettinen

vesistöasiantuntija
vattendragssakkunnig
aki.mettinen@luvy.fi
0445285001

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Vid åkerkantsevenemanget i Kyrkslätt studerade man markens struktur med hjälp av groptest

Vid åkerkantsevenemanget i Kyrkslätt studerade man markens struktur med hjälp av groptest

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LUVY ja Veikkolan vesistöhanke järjestivät to 8.10. Kirkkonummen Lapinkylässä pellonpiennartilaisuuden, jonka aiheena oli maan rakenne ja kasvukunnon parantaminen. Kouluttajana tilaisuudessa toimi agronomi, maanviljelijä Juuso Joona Tyynelän tilalta Joutsenosta. Paikalle maaperän rakennetta havainnoimaan saapui parisenkymmentä aiheesta kiinnostunutta viljelijää.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet