Välj en sida

Växt- och djurplankton

Växtplankton som indikatorer på vattendragets tillstånd

Med plankton avser man mikroskopiskt små djur eller växter, som svävar fritt i vattnet. Växtplankton reagerar snabbt såväl mängdmässigt som kvalitetsmässigt på förändringar i vattnets kvalitet. Därmed lämpar sig växtplanktonundersökningar bra vid såväl korttids- som långtidsundersökningar av förändringar i vattenkvaliteteten. Då vattenkvaliteten förändras, förändras mängden växtplankton liksom dess artsammansättning. Då eutrofieringen tilltar, ökar till en början andelen kiselalger och då övergödningen fortsätter, ökar även andelen cyanobakterier (blågröna alger). Samtidigt blir artsammansättningen mera ensidig och de arter som föredrar näringsfattigare vatten minskar.

I växtplanktonundersökningar bestäms arterna ur prov med hjälp av mikroskop. Artbestämningen är tidskrävande och kräver stor sakkunskap, eftersom växtplankton utgörs av väldigt många olika arter och många påminner väldigt mycket om varandra.

Till våra tjänster hör utförandet av växtplanktons-, djurplanktons- samt kiselalgsundersökningar. LUVYs certifierade och erfarna provtagare tar och förbehandlar proven i enlighet med gällande krav. Dessa prov undersöker vi inte själva, utan vi skickar dem vidare till experter, som reder ut bl.a. artsammansättningen, enskilda arters (taxoner) riklighet såväl som antal och biomassa.

Aki Mettinen

Aki Mettinen

vesistöasiantuntija
vattendragssakkunnig
aki.mettinen@luvy.fi
0445285001

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

vesistöasiantuntija
vattendragssakkunnig
katja.pellikka@luvy.fi
0504754452

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Vid åkerkantsevenemanget i Kyrkslätt studerade man markens struktur med hjälp av groptest

Vid åkerkantsevenemanget i Kyrkslätt studerade man markens struktur med hjälp av groptest

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LUVY ja Veikkolan vesistöhanke järjestivät to 8.10. Kirkkonummen Lapinkylässä pellonpiennartilaisuuden, jonka aiheena oli maan rakenne ja kasvukunnon parantaminen. Kouluttajana tilaisuudessa toimi agronomi, maanviljelijä Juuso Joona Tyynelän tilalta Joutsenosta. Paikalle maaperän rakennetta havainnoimaan saapui parisenkymmentä aiheesta kiinnostunutta viljelijää.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet