Välj en sida

Övriga undersökningar och tjänster

Övriga undersökningar och tjänster

  • Undersökningar av avstjälpningsplatser
  • Undersökningar av sediment
  • Markundersökningar
  • Miljötillståndsansökningar

Mångsidiga tjänster för kundernas behov

Vi producerar utöver de traditionella undersökningarna och utredningarna i anslutning till vatten även andra tjänster. Sådana är t.ex. olika undersökningar i anknytning till avstjälpningsplatser samt mark- och sedimentundersökningar. Vi uppgör även miljötillståndsansökningar samt uppdateringar av tillstånden åt våra kunder.

Marja Valtonen

Marja Valtonen

Position

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet