Välj en sida

Provtagningstjänster

Mångsidig provtagning även i krävande förhållanden

Våra professionella i LUVY och LUVYLab tar många slag av prover från varierande miljöer. Vi tar prov från såväl vattendrag, hushållsvatten, industrins processvatten, grundvatten som även badvatten. Vi tar med tiotals års erfarenhet prov även i krävande förhållanden.

För provtagningarna ansvarar våra certifierade yrkesmänniskor med specialgebiten vatten- och vattendragsprov samt biologiska provtagningar. Hos oss lyckas även provtagning från sediment och mark. Våra certifierade provtagare tar också prov från privata hushållsvattenbrunnar t.ex. i samband med vägbyggnadsprojekt. Yrkesskicklighet och specialkunnande finns för provtagningar i även mycket krävande förhållanden och med hjälp av vår mångsidiga utrustning kommer vi vid behov snabbt fram till platsen.

Våra certifierade provtagare:

Arto Muttilainen

Arto Muttilainen

Position

kenttämestari, sertifioitu näytteenottaja
fältmästare, certifierad provtagare
arto.muttilainen@luvy.fi
0500475092

Johan Lindholm

Johan Lindholm

Position

kenttämestari, sertifioitu näytteenottaja
fältmästare, certifierad provtagare
johan.lindholm@luvy.fi
0445285012

Jorma Valjus

Jorma Valjus

Position

vesistöasiantuntija, sertifioitu näytteenottaja
vattendragssakkunnig, certifierad provtagare
jorma.valjus@luvy.fi
0445285004

Marja Valtonen

Marja Valtonen

Position

puhdistamoinsinööri
reningsverksingenjör
marja.valtonen@luvy.fi
0445285025

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

ympäristöasiantuntija
miljösakkunnig
katriina.nummela@luvy.fi
0445285009

Vårt laboratorium LUVYLab Oy Ab erbjuder hushållsvattenprovtagning från såväl vattenverk som livsmedelslokaler.

Ta kontakt så skräddarsyr vi en lämplig helhet för dina behov:

Tiina Asp

Tiina Asp

Position

vesistöasiantuntija
vattendragssakkunnig
tiina.asp@luvy.fi
04577507726

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Vid åkerkantsevenemanget i Kyrkslätt studerade man markens struktur med hjälp av groptest

Vid åkerkantsevenemanget i Kyrkslätt studerade man markens struktur med hjälp av groptest

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LUVY ja Veikkolan vesistöhanke järjestivät to 8.10. Kirkkonummen Lapinkylässä pellonpiennartilaisuuden, jonka aiheena oli maan rakenne ja kasvukunnon parantaminen. Kouluttajana tilaisuudessa toimi agronomi, maanviljelijä Juuso Joona Tyynelän tilalta Joutsenosta. Paikalle maaperän rakennetta havainnoimaan saapui parisenkymmentä aiheesta kiinnostunutta viljelijää.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet