Välj en sida

Vattendragsundersökningstjänster

Undersökningar gällande tillståndet i vattendragen från den sakkunniga i ditt eget område

Vi i LUVY har förverkligat vattendragsundersökningar i olika omfattning inom Västra Nyland redan i över 40 års tid. Våra kunder utgörs av såväl områdets kommuner, industrin, företag som skyddsföreningar och även privatpersoner.  Vi känner vårt verksamhetsområde utmärkt och vi skräddarsyr alltid undersökningarna så att de motsvarar kundens behov. 

Hos oss får du samtliga tjänster som hänger samman med vattendragsundersökningar, allt från uppgörande av undersökningsprogram, provtagning och analyser till rapportering. Våra certifierade provtagare ansvarar för en provtagning av god kvalitet. Proven analyseras i vårt eget laboratorium eller skickas vidare för undersökning. Våra erfarna sakkunniga ansvarar för tolkningen av resultaten och rapporteringen. Vi utför även olika vattendragsutredningar och -granskningar samt avger utlåtanden. Vi kan även göra en vattendragsutredning som hänger samman med miljökonsekvensbedömningar.

Via vattendragsundersökningarna får man de data, som behövs gällande såväl sjöar, åar som övriga inlandsvatten samt kustvattnen (havsområdena). Vattendragundersökningarna inkluderar ofta en uppföljning av såväl den fysikalisk-kemiska som den biologiska vattenkvaliteten. En kontroll av vattnets kemiska kvalitet är en viktig del av de enskilda vattendragsundersökningarna samt de mera omfattande vattendragskontrollerna.  I den biologiska uppföljningen reder man däremot ut förändringar i ytvattnens ekologiska tillstånd med hjälp av t.ex. vattenvegetation, bottendjur, fiskbestånd och växtplankton.

Tillsammans med våra kunder ombesörjer vi en tillräcklig kontroll av vattendragen för att kunna säkerställa vattendragens goda ekologiska tillstånd. Tag kontakt med våra sakkunniga och fråga efter tjänstepaket som passar för dina behov!

I vattendragsundersökningsärenden betjänas du av:

Aki Mettinen

Aki Mettinen

Tiina Asp

Tiina Asp

Position

Referens

Vattenskyddet följer inte kommungränserna – Långsiktig uppföljning av ytvattnens tillstånd i Ingå

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) gör ytvattenundersökningar för Ingå kommun som en del av den gemensamma uppföljningen av vattendrag i västra Nyland. ”Det lönar sig att optimera ytvattenforskningen och kombinera provtagningar. På det sättet får man en helhetsuppfattning om vattenkvaliteten samt ofta även kostnadsinbesparingar, då provtagningar kombineras”, berättar man från föreningen. Elina Röman, […]

Frodigheten har tilltagit under en längre tid i Sjundeå å och även i Pickalaviken

Frodigheten har tilltagit under en längre tid i Sjundeå å och även i Pickalaviken

Samkontrollrapporten för år 2020 gällande Sjundeå å och Pickalaviken har blivit klar. I samkontrollerna kontrollerar man punktbelastarnas inverkan på vattendraget på basen av deras miljötillstånds åligganden. I kontrollen deltog även frivilliga aktörer. År 2020 var ett år med mera omfattande undersökningar, då man utöver vattenkvaliteten även undersökte biologiska parametrar såsom bottenlevande djur, kiselalger och fiskbestånden under åren 2016-2020. Sjundeå å vattendragets och den nedanför liggande Pickalavikens samkontroller har rapporterats i en gemensam rapport allt sedan år 2017, vilket ger en bra bild av avloppsvattenbelastningens effekter i området samt områdets allmäntillstånd.  

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet