Välj en sida

Restaureringsplanering

En restaurering bör planeras – varje vattendrag är unikt

Ifall vattendragets tillstånd har försämrats märkbart, bör man skrida till åtgärder. Den första åtgärden är, att påbörja en planering för att få vattendraget i bättre skick. Varje vattendrag är unikt och restaureringen bör därför planeras omsorgsfullt. LUVY är med i ett flertal restaureringsprojekt, där vattendragens tillstånd först retts ut med hjälp av provtagningar, i vilka man klargjorde såväl vattenkvaliteteten som näringsvävens funktion. Med hjälp av aktuellt forskningsdata kan man göra upp en restaureringsplan där man lägger fram behövliga restaureringsåtgärder för att få vattendraget i bättre skick. För att kunna göra en restaureringsplan behöver man i regel en granskning av tillrinningsområdet samt utredningar gällande belastningen.

Vår förening koordinerar flera restaureringsprojekt inom vårt område. Våra sakkunniga gör inom projekten upp restaureringsplaner, belastningsutredningar och granskningar av tillrinningsområdena samt utför praktiskt restaureringsarbete. Ta kontakt med våra projektsakkunniga, då du behöver stöd vid uppgörandet av restaureringsplaner och förverkligandet av åtgärderna.

Bekanta dig närmare med vår verksamhet gällande vattnens tillstånd och restaureringar av vattendrag eller våra projekt.

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Referens

Vi värdesätter LUVY som en samlande kraft inom områdets vattenskydd

Sappi Kirkniemis pappersfabrik i Lojo vid södra Finlands största sjö använder vatten på ett ansvarsfullt sätt, minimerar sina vattendragseffekter och har rentav fått erkänsla för det. Samarbetet med LUVY har fortgått i 45 år.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet