Välj en sida

Restaureringsplanering

En restaurering bör planeras – varje vattendrag är unikt

Ifall vattendragets tillstånd har försämrats märkbart, bör man skrida till åtgärder. Den första åtgärden är, att påbörja en planering för att få vattendraget i bättre skick. Varje vattendrag är unikt och restaureringen bör därför planeras omsorgsfullt. LUVY är med i ett flertal restaureringsprojekt, där vattendragens tillstånd först retts ut med hjälp av provtagningar, i vilka man klargjorde såväl vattenkvaliteteten som näringsvävens funktion. Med hjälp av aktuellt forskningsdata kan man göra upp en restaureringsplan där man lägger fram behövliga restaureringsåtgärder för att få vattendraget i bättre skick. För att kunna göra en restaureringsplan behöver man i regel en granskning av tillrinningsområdet samt utredningar gällande belastningen.

Vår förening koordinerar flera restaureringsprojekt inom vårt område. Våra sakkunniga gör inom projekten upp restaureringsplaner, belastningsutredningar och granskningar av tillrinningsområdena samt utför praktiskt restaureringsarbete. Ta kontakt med våra projektsakkunniga, då du behöver stöd vid uppgörandet av restaureringsplaner och förverkligandet av åtgärderna.

Bekanta dig närmare med vår verksamhet gällande vattnens tillstånd och restaureringar av vattendrag eller våra projekt.

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

vesistöasiantuntija
vattendragssakkunnig
katja.pellikka@luvy.fi
0504754452

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

hankepäällikkö
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
04577507727

Referens

En omfattande uppföljning av vattendragen genom samarbete

”Tillsammans med LUVY vet man, att man aldrig blir ensam. Fastän folk byts ut eller att nya person kommer i stället, vet man att det alltid finns någon i huset, som känner områdena.” – Jaana Marttila, Nylands NTM-central

Vid åkerkantsevenemanget i Kyrkslätt studerade man markens struktur med hjälp av groptest

Vid åkerkantsevenemanget i Kyrkslätt studerade man markens struktur med hjälp av groptest

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LUVY ja Veikkolan vesistöhanke järjestivät to 8.10. Kirkkonummen Lapinkylässä pellonpiennartilaisuuden, jonka aiheena oli maan rakenne ja kasvukunnon parantaminen. Kouluttajana tilaisuudessa toimi agronomi, maanviljelijä Juuso Joona Tyynelän tilalta Joutsenosta. Paikalle maaperän rakennetta havainnoimaan saapui parisenkymmentä aiheesta kiinnostunutta viljelijää.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet