Välj en sida

Uppföljning av vattnens tillstånd

En uppföljning av vattnens tillstånd är viktigt för att kunna märka förändringar

Västra Nyland är ett mycket vackert område med sina sjöar, rinnande vatten och kustområden. För att vattnens tillstånd skall hållas i gott skick förutsätts en regelbunden uppföljning samt en minimering av belastningen. En uppföljning av vattnens tillstånd behövs utöver punktbelastarnas obligatoriska kontroller, eftersom t.ex. den diffusa belastningen i södra Finland är en mycket betydande faktor, som försämrar vattnens kvalitet.

Vi erbjuder våra kunder en uppföljning av vattnens tillstånd genom allt från planeringen till förverkligandet. Ifall man på basen av undersökningsresultaten konstaterat, att vattenkvaliteteten är sämre än god, är det skäl att närmare reda ut det förändrade tillståndet och eventuellt inleda en planering av restaurering av vattendraget. Våra kunniga sakkunniga hjälper dig vid såväl undersökningarna som de fortsatta åtgärderna såsom restaurering.

Uppföljning av vattnens tillstånd

De mest betydande beställarna av allmänna vattendragsundersökningar inom vårt verksamhetsområde är kommunerna. De följer med tillståndet i vattendragen för att uppfylla skyldigheten att följa med miljöns tillstånd på ett allmänt plan. Majoriteteten av kommunerna inom vårt område har ett separat uppföljningsprogram för de små vattendragen.  Andra kunder, som beställer olika utredningar gällande de mindre vattendragen, är främst de små sjöarnas skyddsföreningar och delägarlagen. En betydande del av de undersökningar som beställts av kommunerna, har samlats på adressen www.vattnenskvalitet.fi.

Vi utför på beställning även litteratursammanställningar eller olika sammanfattande rapporter. Uppföljningarna och utredningarna är alltid skräddarsydda enligt kundens önskemål.

Ett enskilt vattenprov berättar om vattendragets tillstånd endast vid provtagningsögonblicket. För att kunna observera eventuella förändringar i vattendraget, bör undersökningen göras tillräckligt heltäckande och med yrkesskicklighet. Vi inom LUVY vill vara med och stöda ditt arbete för en förbättring av tillståndet i vattendragen.

Referens

Vattenskyddet följer inte kommungränserna – Långsiktig uppföljning av ytvattnens tillstånd i Ingå

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) gör ytvattenundersökningar för Ingå kommun som en del av den gemensamma uppföljningen av vattendrag i västra Nyland. ”Det lönar sig att optimera ytvattenforskningen […]

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet