Välj en sida

Uppföljning av vattnens tillstånd

En uppföljning av vattnens tillstånd är viktigt för att kunna märka förändringar

Västra Nyland är ett mycket vackert område med sina sjöar, rinnande vatten och kustområden. För att vattnens tillstånd skall hållas i gott skick förutsätts en regelbunden uppföljning samt en minimering av belastningen. En uppföljning av vattnens tillstånd behövs utöver punktbelastarnas obligatoriska kontroller, eftersom t.ex. den diffusa belastningen i södra Finland är en mycket betydande faktor, som försämrar vattnens kvalitet.

Vi erbjuder våra kunder en uppföljning av vattnens tillstånd genom allt från planeringen till förverkligandet. Ifall man på basen av undersökningsresultaten konstaterat, att vattenkvaliteteten är sämre än god, är det skäl att närmare reda ut det förändrade tillståndet och eventuellt inleda en planering av restaurering av vattendraget. Våra kunniga sakkunniga hjälper dig vid såväl undersökningarna som de fortsatta åtgärderna såsom restaurering.

Uppföljning av vattnens tillstånd

De mest betydande beställarna av allmänna vattendragsundersökningar inom vårt verksamhetsområde är kommunerna. De följer med tillståndet i vattendragen för att uppfylla skyldigheten att följa med miljöns tillstånd på ett allmänt plan. Majoriteteten av kommunerna inom vårt område har ett separat uppföljningsprogram för de små vattendragen.  Andra kunder, som beställer olika utredningar gällande de mindre vattendragen, är främst de små sjöarnas skyddsföreningar och delägarlagen. En betydande del av de undersökningar som beställts av kommunerna, har samlats på adressen www.vattnenskvalitet.fi.

Vi utför på beställning även litteratursammanställningar eller olika sammanfattande rapporter. Uppföljningarna och utredningarna är alltid skräddarsydda enligt kundens önskemål.

Ett enskilt vattenprov berättar om vattendragets tillstånd endast vid provtagningsögonblicket. För att kunna observera eventuella förändringar i vattendraget, bör undersökningen göras tillräckligt heltäckande och med yrkesskicklighet. Vi inom LUVY vill vara med och stöda ditt arbete för en förbättring av tillståndet i vattendragen.

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

vesistöasiantuntija
vattendragssakkunnig
katja.pellikka(at)luvy.fi
0504754452

Aki Mettinen

Aki Mettinen

vesistöasiantuntija
vattendragssakkunnig
aki.mettinen(at)luvy.fi
0445285001

Referens

En omfattande uppföljning av vattendragen genom samarbete

”Tillsammans med LUVY vet man, att man aldrig blir ensam. Fastän folk byts ut eller att nya person kommer i stället, vet man att det alltid finns någon i huset, som känner områdena.” – Jaana Marttila, Nylands NTM-central

Bekämpning av den invasiva arten jättegröe testas genom täckning med presenningar i Hiidenvesi sjö

Bekämpning av den invasiva arten jättegröe testas genom täckning med presenningar i Hiidenvesi sjö

Jättegröe är en främmande invasiv art, som spridit sig över stora områden och som försämrar vattendragets tillstånd och rekreationsvärden. Inom Hiidenvesi restaureringsprojekt testar man olika metoder för att bekämpa arten. År 2018 avlägsnade man växtmassa maskinellt på ett pilotområde och nu har man placerat ut presenningar i det muddrade områdets kanter för att förhindra att växten sprider sig.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet