Välj en sida

Horsbäck-företagsområdets andra dagvattenvåtmark blev färdig i Kärrbyn områder. (Steax Ab)

Dagvattenvåtmarkens andra behandlingsdel blev färdig i Kärrby området i Horsbäck, Ekenäs. På det dikade skogsområdet byggdes under senhösten en stor våtmark, som kommer att rena särskilt det i Horsbäck utvidgade företagsområdets dagvatten. Största delen av Horsbäck företagsområdets nuvarande dagvatten styrs till söder om området, till våtmarkshelheten som blev färdigt i höst.

Meningen med Horsbäcks företagsområdes våtmarkshelheter är att fördröja och rena dagvatten innan det rinner till havsviken Dragsviksfjärden. En tiondel av havsvikens externa belastning kommer från tätorts- och vägområden, så med våtmarken är det meningen att förbättra havsvikens tillstånd. ”Det är väldigt bra att bassängen har förverkligats i god tid innan företagsområdet utvidgas österut. Vatten från byggarbetsplatser kan innehålla mycket partiklar och näringsämnen i byggnadsskedet. Nu kan vattnet renas i bassängen innan det rinner vidare till Dragsviksfjärden”, säger Raseborgs stads miljöchef Maria Eriksson.

”Vi har påbörjat uppföljningen av båda våtmarkernas vattenreningseffekt med vattenprover och de första resultaten har varit lovande”, säger LUVYs vattendragsexpert Katja Pellikka. Horsbäcks våtmarker presenterades under tisdagen 13.12 på Västra Nylands kommuners dagvattenevenemang.

Horsbäcks dagvattenlösning verkställer Kustvattenvisionen 2050 -arbete, var man strävar till att förbättra kustvattnens tillstånd i Västra Nyland. Raseborgs kustvattenvisionsarbetes pilotobjekt är Dragsvikfjärden, som är i försvagat ekologiskt tillstånd och på vars avrinningsområde dagvattenvåtmarkerna befinner sig. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) koordinerar Horsbäcks dagvattenkonstruktioners byggprojekt. Raseborgs stad har ansvarat för självfinansieringen och NTM-centralen med finansiering från programmet för effektiverat vattenskydd. 

Tilläggsuppgifter:

Katja Pellikka
vattendragssakkunnig
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.