Välj en sida

Vi bryr oss tillsammans om att vattnen är rena

Vi bryr oss tillsammans om att vattnen är rena

LUVY är en regional vattenskyddsförening, som tillsammans med sina medlemmar aktivt verkar för att vattendragen och miljön inom verksamhetsområdet skall hållas i gott skick. Till medlemmar kan kommuner, företag och samfund ansluta sig.

I föreningen jobbar ca 30 yrkesmänniskor och de utför högklassigt arbete såväl inom våra beställningsundersökningar som restaureringsprojekten. Bekanta dig med vårt yrkesfolk.

Vi utför för våra medlemmar samt övriga kunder olika undersökningar, som gäller speciellt vattenmiljön samt övriga uppdrag, bekanta dig närmare med våra tjänster.

Vi planerar och utför olika projekt för att förbättra tillståndet i vattendragen tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners. Bekanta dig närmare med våra projekt.

Vad är LUVY?

LUVYs vision och strategi

Bli medlem

Vattenskydd – vad kan jag göra?

Årets Vattenskyddare

Till media

Nyheter

Inventering av rinnande vatten övades i ån Nuijajoki i Högfors

Inventering av rinnande vatten övades i ån Nuijajoki i Högfors

Bäckinventeringens grunder samlade 25.5.2023 hela 15, av rinnande vatten intresserade kursister, vid en av Nuijajokis små källbäckar. Kursens målsättning var, att i praktiken bekanta sig med den bäckinventeringsmetod, som utvecklats av Forsstyrelsen samt med de...

Dränerings- och markvårdskväll på Västankvarn lockade över 40 intresserade

Dränerings- och markvårdskväll på Västankvarn lockade över 40 intresserade

På måndag eftermiddag 5.6 drog Förvaltarvillan på Västankvarn fullt hus. På agendan fanns intervju med Christina Berneheim från Svensk Kolinlagring, dräneringsinfo och täckdikesspolning med Martin Träskman från Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) samt markstrukturtest med Terhi Mäkilä från Baltic Sea Action Group (BSAG).

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet