Välj en sida

Årets Vattenskyddare

Årets Vattenskyddare och Miljöskyddare

LUVYs styrelse har allt sedan år 1983 utsett Årets vattenskyddare.  Man kan få utmärkelsen för utöver förtjänstfullt vattenskyddsarbete även för annat arbete för miljön. Om utnämningens benämning bestäms från fall till fall.

”Personen bör vara verksam inom föreningens verksamhetsområde och personen bör med sin egen insats ha främjat vattenskyddet på ett betydande sätt. Vid valet strävar man efter, att gynna personer, som annars inte alltför lätt får publicitet – t.ex. reningsverksskötare eller medlemsföreningarnas trotjänare. Valet bör inte falla på föreningens personal eller medlemmar i föreningens organ.”

(LUVYs styrelse 1/1984, 20.1.1984)

LUVY utnämnde Eliisa och Mika Malin till Årets Vattenskyddare 2022. Erkännandet beviljas Malins för sin exemplariska verksamhet för främjandet av jordbruket och vatten- och miljöskyddet. I sin verksamhet på Vierelä gård prövar och utvecklar de långsiktigt och modigt nya metoder med beaktande av miljön och informerar öppet om sina erfarenheter.

Årets Vattenskyddare Eliisa och Mika Malin är glada att priset går till ett lantbruk.
Årets Vattenskyddare (annan benämning inom parentes):

2022 Mika ja Eliisa Malin, Vichtis

2021 Markus Penttinen, Virho ry

2020 Nina Långstedt, Ingå

2019 Kaj Holmberg, Sjundeå kommun

2018 Patrik Skult, Inkoo

2017 Veli Matti Halsti, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

2016 Risto Kivistö, Hiidenveden kalastusalue, Vihti

2015 Aarre Arrajoki, Pusula, Lohja

2014 Erkki Selin, Kirkkonummi

2013 Lähdejärven ympäristönsuojeluyhdistys ry

2012 Raimo Karjalainen, Hormajärven suojeluyhdistys ry

2011 Salla Leskinen, Lohja

2010 Jarkko Eskola, Sammatti

2009 Arto Puumala, Vihti

2008 Siuntion venekerho (Vuoden Vesien- ja Ympäristönsuojelija)

2007 Lohjan Pitkäniemen jätevedenpuhdistamon henkilökunta

2006 Tammisaaren Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamon henkilökunta

2005 Jouni Stordell, Pohja

2004 Esko Suotula, Nummela

2003 Pentti Sairasalo

2002 Ahti Joutsensalmi, Karkkila

2001 Kristian Rothoff, Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys ry (PoTeHu)

2000 Sammatin kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies

1999 Margareta Segersven, Siuntion Sjundbyn kartano

1998 Puhdistamonhoitaja Erkki Turunen, Hopeaniemen kuntoparantola

1997 Uudenmaan ympäristökeskus

1996 Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys ry ja Antti Uusitalo

1995 Amanuenssi Kalevi Keynäs, Tvärminnen eläintieteellinen asema ja toimitusjohtaja Stig Lönnqvist, Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy

1993 Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry, Karjalohja

1992 kalastusmestari Pekka Ilmarinen, Porlan kalanviljelylaitos, Lohja

1991 Mörbyn kartano ja DI Seppo Lamppu (Vuoden Ympäristönsuojelija)

1990 puhdistamonhoitajat Jukka Tervo, Karkkilan kaupunki ja Timo Mäkelä, Kisakallion Urheiluopisto

1989 Anne Kärkkäinen, YLE Länsi-Uusimaa ja Lena Selen, Västra Nyland (Vuoden Ympäristötoimittaja)

1988 terveystarkastajat Ann-Christin Eklund, Hanko ja Heikki Leino, Vihti (Vuoden Ilmansuojelijat)

1987 kaupungininsinööri Sakari Korvanen, Karkkila

1986 puhdistamonhoitajat Ossi Leskinen, Vihdin kunta ja Sven-Olof Sundström, Tammisaaren kaupunki

1985 Benedict v. Wright ja Krister Welander, Inkoon-Siuntionseudun Ympäristönsuojeluyhdistys ry

1984 FK Juha Tikka, Vihdin Luonto ry.

1983 puhdistamonhoitajat Jorma Niittynen, Lohjan kunta ja Toivo Hyvönen, Dalsbruk Oy Ab Åminnefors

Inbjudan: Averia-kväll 15.2 kl. 17–19:30

Inbjudan: Averia-kväll 15.2 kl. 17–19:30

LUVY bjuder in alla markägare och invånare i närområdet kring sjön Averia för att höra om sjöns restaureringsplan som nyligen blivit klar, om sjöns fiskbestånd, restaureringar av bäckarnas rinnande vatten samt lantbrukets vattenvårdsvåtmarker.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet