Välj en sida

Västra Nylands vatten och miljö rf:s historia

LUVYs historia – vattenskydd i 40 år

Vi publicerar, för att fira föreningens verksamhet under 40 år, föreningens historik på våra webbsidor. Näthistoriken kompletteras så småningom tema för tema. Historiken baserar sig på föreningens arkivmaterial, intervjuer med personer som varit med i verksamheten samt nyhetsmaterial från massmedia. Bilderna härstammar från föreningens arkiv. För sammanställningen av historiken ansvarar forskare Torsti Salonen från Lojo.

Föreningen grundades 27.8.1975 och den inledde sin verksamhet i Lojo stads Pitkäniemi reningsverks utrymmen. Vid grundandet av föreningen spelade lösandet av kommunernas och industrins främjande av vattenskyddet och forskningens behov en central roll. Dessa var bl.a. stödandet av avloppsvattensreningsverkens vattenskyddsarbete samt uppföljningen av vattendragen och havsområdena.

Under 1980-talet flyttade föreningen till ”Lilla-Monkola” intill Lojo stadshus.

Under 1990-talet började övrig konsultering inom miljöskyddet att allt mera komma med i bilden, såsom uppdrag inom luftvården och avfallshanteringen, och föreningens namn ändrades från Västra Nylands vattenskyddsförening till Västra Nylands vatten och miljö rf.

Då vi kommer in på 2000-talet har projekten och restaureringsverksamheten vuxit till en betydande del av föreningens verksamhet. Då verksamheten utvidgades ytterligare flyttade man vid årsskiftet 2011–2012 till Liikuntalinnas lokaliteter på Västra Louhigatan.

Näthistoriken på finska >>

Föreningens verksamhetsledare:
  • DI Stig Lönnqvist (1975–1994)
  • FM Juhani Ilmola (1995–1996)
  • FT Pekka Ihalainen (1997–2006)
  • MMM Jaana Pönni (2006–)
Avloppsvattensystem kräver underhåll och skötsel året runt

Avloppsvattensystem kräver underhåll och skötsel året runt

Underhåll av avloppsvattensystemet lönar sig att göra regelbundet under hela året, och är en viktig del av fastighetsskötseln. Det lönar sig att kontrollera avloppsvattensystemens skick och funktionsduglighet efter sommaren, före snön lägger sig.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet