Välj en sida

LUVYs strategi: tillsammans lyckas vi

LUVYs strategi: tillsammans lyckas vi

Föreningen utför nätverksliknande samarbete tillsammans med medlemmarna och andra kumpaner för att uppnå ett gott tillstånd i vattendragen. Verksamhetens framtidsvision är, att genom att verka tillsammans lyckas vi med att få vattendragen inom vårt område i gott skick.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s verksamhetsvision fram till år 2021:

De viktigaste värdena inom vår förenings verksamhet är:

Trovärdighet
  • Kunnande, neutralitet och vidhållande av löften
    • Vi är i kundens och samarbetspartnernas ögon värda förtroendet – vi håller fast vid våra löften och vi vill ha respons på vår verksamhet, för att kunna utveckla den vidare.
Vi står kunden nära
  • Vi erbjuder våra kunder/kundgrupper positiva kundupplevelser och vi har bestämt  nivån på våra tjänster med beaktande av de olika kundgruppernas behov.
Strategi och vision för vattenvården i västra Nyland

Vi har tillsammans med våra medlemskommuner gjort upp en strategi och vision för vattenvården i västra Nyland och dess målsättning är att tillsammans med kommunerna systematiskt gå från undersökningar till planering och restaurering för att uppnå ett gott skick i våra vattendrag.

Laxfiskarna till Svartån – vattendragsvisionen 2021

För att rädda flodpärlmusslan samt att återinföra laxfiskarnas vandring i Svartån och till vattendragen i de övre delarna av vattendraget uppgjorde man med avrinningsområdets kommuner ett gemensamt avtal – en vattendragsvision, med vars avtalsfinansiering man utför restaureringsarbeten i vattendraget.

Till projektets sidor

En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030

För att förbättra tillståndet i det Sjundeå å:s värdefulla vattendrag gjorde man ett gemensamt avtal med kommunerna inom avrinningsområdet – en vattendragsvision, och med hjälp av avtalsfinansieringen har man inlett beredningen av restaureringen av vattendraget.

Till projektets sidor

Jaana Pönni

Jaana Pönni

verksamhetsledare

Man slog fångstrekorden i sjön Enäjärvi vid höstfisket med not

Man slog fångstrekorden i sjön Enäjärvi vid höstfisket med not

Inom Enäjärvi effektiverat vårdfiske-projektet slog man måndagen den 14.11 rekordet då det gäller fångst per dag, då man avlägsnade uppskattningsvis 7 500 kg fisk från sjön. Som huvudentreprenörer vid det höstliga notfisket fungerade yrkesfiskarna Petteri och Aulis Kiiskilä. Kiiskiläs utförde även vinternotfisket under början av året. Totalt drar man not under 35 dagar av vilka en del görs på Poikkipuoliainen-sidan.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet