Välj en sida

LUVYs strategi: tillsammans lyckas vi

LUVYs strategi: tillsammans lyckas vi

Föreningen utför nätverksliknande samarbete tillsammans med medlemmarna och andra kumpaner för att uppnå ett gott tillstånd i vattendragen. Verksamhetens framtidsvision är, att genom att verka tillsammans lyckas vi med att få vattendragen inom vårt område i gott skick.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s verksamhetsvision fram till år 2021:

De viktigaste värdena inom vår förenings verksamhet är:

Trovärdighet
  • Kunnande, neutralitet och vidhållande av löften
    • Vi är i kundens och samarbetspartnernas ögon värda förtroendet – vi håller fast vid våra löften och vi vill ha respons på vår verksamhet, för att kunna utveckla den vidare.
Vi står kunden nära
  • Vi erbjuder våra kunder/kundgrupper positiva kundupplevelser och vi har bestämt  nivån på våra tjänster med beaktande av de olika kundgruppernas behov.
Strategi och vision för vattenvården i västra Nyland

Vi har tillsammans med våra medlemskommuner gjort upp en strategi och vision för vattenvården i västra Nyland och dess målsättning är att tillsammans med kommunerna systematiskt gå från undersökningar till planering och restaurering för att uppnå ett gott skick i våra vattendrag.

Laxfiskarna till Svartån – vattendragsvisionen 2021

För att rädda flodpärlmusslan samt att återinföra laxfiskarnas vandring i Svartån och till vattendragen i de övre delarna av vattendraget uppgjorde man med avrinningsområdets kommuner ett gemensamt avtal – en vattendragsvision, med vars avtalsfinansiering man utför restaureringsarbeten i vattendraget.

Till projektets sidor

En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030

För att förbättra tillståndet i det Sjundeå å:s värdefulla vattendrag gjorde man ett gemensamt avtal med kommunerna inom avrinningsområdet – en vattendragsvision, och med hjälp av avtalsfinansieringen har man inlett beredningen av restaureringen av vattendraget.

Till projektets sidor

Jaana Pönni

Jaana Pönni

verksamhetsledare

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet