Välj en sida

Bli medlem

Medlemsskap i LUVY

I egenskap av medlem har du möjligt att tillsammans med oss verka för att våra vatten skall hållas rena även för kommande generation. Som medlem har du också möjlighet att påverka föreningens verksamhet och dess tyngdpunktsområden.

Till medlemmar i föreningen kan kommuner, företag och samfund, som är verksamma inom vårt verksamhetsområde, ansluta sig genom, att skicka en ansökan per e-post till vesi.ymparisto@luvy.fi eller genom att fylla i nedanstående blankett. Enligt våra stadgar kan personer inte ansluta sig som medlemmar. Enda undantaget är hedersmedlemmar.

Jaana Pönni

Jaana Pönni

verksamhetsledare

Tiia Palm

Tiia Palm

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet