Välj en sida

Föreningens historia

Föreningens historia

Föreningen grundades 27.8.1975 och verksamheten inleddes i Pitkäniemi avloppsvattenreningsverks lokaliteter i Lojo. Verksamheten startades under ledning av föreningens första verksamhetsledare Stig Lönnqvist. Då man grundade föreningen, var det primära målet att avgöra hur befrämjandet av vattenskyddet skulle främjas i områdets kommuner samt industrin och vilka behov av undersökningar som fanns. Bland annat stödandet av reningsverkens verksamhet samt undersökandet av vattendragen och havsområdena var sådana behov som fanns. På 1990-talet kom allt flere andra konsultuppdrag inom bl.a. luftvården och avfallshanteringen in i bilden och föreningens namn ändrades från vattenskyddsförening till Västra Nylands vatten och miljö rf.

Under årtiondenas lopp har föreningens personalstyrka stigit till ca 30 personårsverken och omsättningen till ca 3 miljoner euro. När man kom in på 2000-talet, har projekten och vattenrestaureringsverksamheten vuxit till en betydande andel av föreningen verksamhet.

Föreningen flyttade från Pitkäniemi reningsverk till Lill-Monkola på 1980 talet. Då verksamheten ökade ytterligare, flyttade man vid årsskiftet 2011-2012 till Liikuntalinnas lokaliteter på Västra Louhigatan.

Föreningens verksamhetsledare:

  • DI Stig Lönnqvist (1975–1994)
  • FM Juhani Ilmola (1995–1996)
  • FD Pekka Ihalainen (1997–2006)
  • AFM Jaana Pönni (2006–)

Vi håller på att sammanställa föreningens historik på vår hemsida – bekanta dig med vår berättelse här.

Historiken baserar sig på arkivmaterial, intervjuer med olika personer, som varit med i verksamheten, samt nyhetsmaterial från pressen. Fotona härstammar från föreningens arkiv. För sammanställandet av historiken ansvarar forskare Torsti Salonen från Lojo.

Jubileumspublikationer/evenemang

LUVY 40 år – jubileumsseminarier

För att hedra LUVYs 40-års jubileum arrangerades jubileumsseminarier för att befäste det västnyländska vattenskyddsarbetets målsättning.

Ha koll på vattnet — häng med!

LUVY 35 år – Miljöhusets berättelser

Miljöhusets berättelser publicerades jubileumsåret till ära under åren 2010–2011. Miljöhusets berättelser lyfter fram aktualiteter inom vårt verksamhetsområde ur personalens synvinkel.

LUVY 25 år – Jubileumspublikation: 25 år av vatten- och miljöskydd

Jaana Pönni

Jaana Pönni

verksamhetsledare

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet