Välj en sida

Föreningens historia

Föreningens historia

Föreningen grundades 27.8.1975 och verksamheten inleddes i Pitkäniemi avloppsvattenreningsverks lokaliteter i Lojo. Verksamheten startades under ledning av föreningens första verksamhetsledare Stig Lönnqvist. Då man grundade föreningen, var det primära målet att avgöra hur befrämjandet av vattenskyddet skulle främjas i områdets kommuner samt industrin och vilka behov av undersökningar som fanns. Bland annat stödandet av reningsverkens verksamhet samt undersökandet av vattendragen och havsområdena var sådana behov som fanns. På 1990-talet kom allt flere andra konsultuppdrag inom bl.a. luftvården och avfallshanteringen in i bilden och föreningens namn ändrades från vattenskyddsförening till Västra Nylands vatten och miljö rf.

Under årtiondenas lopp har föreningens personalstyrka stigit till ca 30 personårsverken och omsättningen till ca 3 miljoner euro. När man kom in på 2000-talet, har projekten och vattenrestaureringsverksamheten vuxit till en betydande andel av föreningen verksamhet.

Föreningen flyttade från Pitkäniemi reningsverk till Lill-Monkola på 1980 talet. Då verksamheten ökade ytterligare, flyttade man vid årsskiftet 2011-2012 till Liikuntalinnas lokaliteter på Västra Louhigatan.

Föreningens verksamhetsledare:

  • DI Stig Lönnqvist (1975–1994)
  • FM Juhani Ilmola (1995–1996)
  • FD Pekka Ihalainen (1997–2006)
  • AFM Jaana Pönni (2006–)

Vi håller på att sammanställa föreningens historik på vår hemsida – bekanta dig med vår berättelse här.

Historiken baserar sig på arkivmaterial, intervjuer med olika personer, som varit med i verksamheten, samt nyhetsmaterial från pressen. Fotona härstammar från föreningens arkiv. För sammanställandet av historiken ansvarar forskare Torsti Salonen från Lojo.

Jubileumspublikationer/evenemang

LUVY 40 år – jubileumsseminarier

För att hedra LUVYs 40-års jubileum arrangerades jubileumsseminarier för att befäste det västnyländska vattenskyddsarbetets målsättning.

Ha koll på vattnet — häng med!

LUVY 35 år – Miljöhusets berättelser

Miljöhusets berättelser publicerades jubileumsåret till ära under åren 2010–2011. Miljöhusets berättelser lyfter fram aktualiteter inom vårt verksamhetsområde ur personalens synvinkel.

LUVY 25 år – Jubileumspublikation: 25 år av vatten- och miljöskydd

Jaana Pönni

Jaana Pönni

toiminnanjohtaja
verksamhetsledare
jaana.ponni@luvy.fi
0505751738

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Vid åkerkantsevenemanget i Kyrkslätt studerade man markens struktur med hjälp av groptest

Vid åkerkantsevenemanget i Kyrkslätt studerade man markens struktur med hjälp av groptest

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LUVY ja Veikkolan vesistöhanke järjestivät to 8.10. Kirkkonummen Lapinkylässä pellonpiennartilaisuuden, jonka aiheena oli maan rakenne ja kasvukunnon parantaminen. Kouluttajana tilaisuudessa toimi agronomi, maanviljelijä Juuso Joona Tyynelän tilalta Joutsenosta. Paikalle maaperän rakennetta havainnoimaan saapui parisenkymmentä aiheesta kiinnostunutta viljelijää.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet