Välj en sida

Vattenskydd – vad kan jag göra?

Visst kan även Du påverka tillståndet i våra vattendrag!

Ur den vanliga medborgarens synvinkel hänger vattenskyddet starkt ihop med det allmänna miljöskyddet. Du skyddar vattendragen och grundvattnet genom att göra systematiska val och små handlingar i det dagliga vardagslivet samt genom att bibehålla en uppmärksam, upplyst och engagerad attityd.

Du kan aktivt verka för skyddet av vattnen och miljön inom ditt område genom att delta i olika föreningars verksamhet. Följ med tillståndet i vattendragen på webbsidan Vattnenskvalitet och om du vill verka för ett renare vatten i ditt närvatten, bekanta dig med och anslut dig till ett vattendragsrestaureringsnätverk.

Nedan finns tips om vattendragsskyddande handlingar för envar

 • Sortera och recirkulera på ett ändamålsenligt sätt och lägg inte sådant, som inte hör hemma i avloppsnätet, i wc-byttan. På det sätten hamnar inte skadliga ämnen t.ex. via avloppsvattnet ut i vattendraget.
 • För problemavfall, såsom batterier, oljor, och lösningsmedelsbaserade målfärger, till för dem reserverade insamlingspunkter och läkemedlen till apoteken. På det sättet hamnar inte de skadliga ämnena tillsammans med avloppsvattnet ut i vattendragen eller grundvattnet.
 • Använd så miljövänliga tvättmedel som möjligt (städning, disk- och tvättmedel) och tvätta mattorna på platser, som är avsedda för ändamålet, och där tvättvattnet inte hamnar ut i vattendraget. På det sättet ökar du inte i onödan belastningen på vattendragen av de näringsämnen och andra kemikalier som ingår i tvättmedlen.
 • Undvik engångsartiklar, spara papper och minska på utskrifterna – naturen och vattendragen tackar för det. För produktionen av nya produkter krävs mycket naturresurser och energi.
 • Håll dit motorfordon – såväl bilar som även båtar – servade och i gott skick. Tvätt dina fordon på platser, som är avsedda för ändamålet, speciellt om du vid tvättandet använder tvättmedel eller kemikalier. I annat fall kan näringsämnena och kemikalierna hamna i vattendraget eller absorberas i marken och hamna i grundvattnet
 • Spara på el och vatten. Produktionen av el inverkar på miljön på många sätt; redan kylningen av kraftverksmaskineriet förbrukar stora mängder rent vatten. Även att spara på vattnet är viktigt, trots att vi i Finland inte har brist på vatten. Allt vatten, som hamnar i avloppssystemet, måste renas innan det kan återanvändas – oberoende av hur smutsigt det är.
  • Tvätta dig raskt när du duschar och stäng kranen medan du tvålar in dig.
  • Välj energi- och vattensnåla hushållsmaskiner.
  • Tvätta inte halvfulla maskiner.
  • Samla in regnvatten för bevattning.

Det, att klimatförändringen obönhörligt framskrider, har gjort, att det är ännu viktigare att man förbinder sig till en miljövänlig vardag. Var även du aktivt med

Muddring som hjälp mot blågrönalgblomningarna i Hiidenvesi? Utredningsarbetet inleds 

Muddring som hjälp mot blågrönalgblomningarna i Hiidenvesi? Utredningsarbetet inleds 

Inom Hiidenvesi restaureringsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), bygger man under år 2024 upp en 3D-strömnings- och vattenkvalitetsmodell. Med hjälp av modellen uppskattar man möjligheterna att förbättra vattenutbytet inom de östra delarna av Hiidenvesi och på det sättet reda ut alternativ för hanteringen av näringsämnen samt att minska massförekomsterna av blågröna alger.  Till utföraren av modelleringsarbetet valde man på basen av en offerttävling Luode Consulting Oy från Esbo. Luode har en diger erfarenhet av liknande modelleringsarbeten. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet