Välj en sida

LUVYs visiom och strategi

LUVYs vision och strategi

LUVYs vision och strategi 2023–2027 >>

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) utför nätverksliknande samarbete och produktion av tjänster för att uppnå och bevara ett gott skick i vattendragen.

LUVYs verksamhetsvision fram till år 2027:

Ett fängslande och påverkande vattenskydd
LUVY är Västra Nylands ”The Vattenskyddare”, vars verksamhet grundar sig på yrkesskicklighet samt ett påverkande och innovativt samarbete.

De viktigaste värdena inom vår förenings verksamhet är:

Pålitlighet

Sakkunskap och opartiskhet samt fasthållande av löften.

Kundorientering

Positiva kunderfarenheter, tjänstehelheter som utformats för kundgruppernas behov samt förändrade
förhållande.

Ansvarsfullhet

Vi bär ansvaret för vår verksamhet, vår miljö samt vår personals välmående och motivation.

Vision och strategi 2019–2026 för de Västnyländska kommuneras vattenvårdssamarbete

Vi har tillsammans med våra medlemskommuner gjort upp en strategi och vision för vattenvården i västra Nyland och dess målsättning är att tillsammans med kommunerna systematiskt gå från undersökningar till planering och restaurering för att uppnå ett gott skick i våra vattendrag.

Vattendragsvisionerna

LUVY har tillsammans med kommunmedlemmarna uppgjort långsiktiga planer och vattendragsvisa vattendragsvisioner för att inleda restaureringen av vattnens tillstånd.

Jaana Pönni

Jaana Pönni

verksamhetsledare

Ansökan om gipsspridning är öppen- jordbrukare, sök nu! 

Ansökan om gipsspridning är öppen- jordbrukare, sök nu! 

Gips kan hämtas till avrinningsområdena för Kymmene älv, Borgå älv och Vanda å samt till västra Nyland. Gipsen kan spridas på åkern år 2024 eller 2025. Du kan ansöka om gipsbehandling för dina åkrar senast den 31.12.2023 på webbplatsen www.kipsinlevitys.fi. För konsultation om gipsbehandling ansvarar ProAgria. Gips och dess spridning är kostnadsfria och skattefria, och det påverkar inte jordbruksstöden. KIPSI-projektet administreras av ELY-centralen i Egentliga Finland.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet