Välj en sida

Lojonejdens miljökluster arrangerar ett gratis och öppet tillfälle för företag gällande aktualiteter kring miljölagstiftningen. Kom och lyssna på färsk och aktuell information om glesbygdsavloppsvattenlagstiftningen, miljöskyddslagstiftningen samt avfallslagen. Områdets företagare och privata personer får konkreta tips för att förverkliga den under utveckling varande miljölagstiftningen.

Lojonejdens miljökluster är ett samarbets- och kunskapsnätverk, som grundats av områdets företag, kommuner och sammanslutningar. Klustrets målsättning är, att upprätthålla och utveckla medlemmarnas verksamhet, öka personalens kunnande samt utveckla kommunikation och samarbetet och växelverkan mellan medlemmarna.

Plats: Lojo, fullmäktigesalen
Tid: to 9.6. kl. 13.00–16.00
Målgrupp: Områdets företag och övriga aktörer – evenemanget är öppet och gratis
Förverkligas av: Lojonejdens miljökluster som koordineras av LUVY

Program:
13.00–13.30 Kaffe
13.30–14.00 Repetition av Glesbygdsvattenlagstiftningen, Virve Ståhl (LUVY)
14.05–14.45 En aktualitetsöversikt över Miljöskyddlagen och övervakningen, Pyry Lundén (Nylands NTM-central)
14.50–15.50 I riktning mot cirkulär ekonomi – förändringar i avfallslagen och avfallspolitiken, Sirje Stén (Miljöministeriet)
15.50–16.00 Slutdiskussion

Anmäl dig >>

Tilläggsuppgifter:

Piritta Ekroth
Klustrets koordinator
piritta.ekroth@luvy.fi
045 7884 3210

Västra Nylands miljöklustrets medlemmar: Helsingin Metallipurkaus Oy, Ingå kommun, Lojo stad, Luksia, Västra Nylands vatten oh miljö rf (LUVY), Nordic Waterproofing Oy, Nordkalk Oyj Abp, Novago Oy, Redono Oy, Rosk’n Roll Oy Ab, Sappi Finland Operations Oy och Sjundeå kommun.

Företag, kommuner och sammanslutningar/utbildningsorganisationer kan ansluta sig som medlemmar i Västra Nylands miljökluster. Medlemsmötet besluter om godkännandet av medlemmar.