Välj en sida

Västra Nylands vatten och miljö rfs, samt sidorna gällande projekt som föreningen koordinerar, har förnyats. Vi hittas fortfarande på den bekanta adressen www.luvy.fi. Vårt laboratoriebolag har likaså fått nya sidor på adressen www.luvylab.fi.

På LUVYs nya webbsidor presenteras föreningens mångsidiga forsknings och provtagningstjänster med anknytning till vattendragen, grundvattnet, marken, flora och fauna samt avloppsvattnen. Även LUVYs alla allmännyttiga vattendragsprojekt hittas nu samlade på föreningens sidor. Projektens separata sidor såsom www.glesbygdensvatten.fi och www.hiidenvesi.fi stängs vid årsskiftet.

På de nya websidorna hittar du också en evenemangskalender som uppdateras i rask takt samt de nyaste infobladen. Föreningens färskaste publikationer och rapporter finns också att få och de äldre publikationerna kompletteras på våra sidor under årets lopp i det fall, att de finns i elektronisk form.

LUVYLabs nya sidor strävar efter, att betjäna kunderna tydligare än tidigare, genom information för varje typ av prover. Som en nyhet publiceras även en uppsättning av ofta ställda frågor.

Som följande kommer www.vattnenskvalitet.fi-sidorna att rustas upp och förnyelsen av dem planeras som bäst. Vi informerar närma om detta senare!

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
verksamhetsledare
LUVY
jaana.ponni(at)luvy.fi
0505751738