Välj en sida

Finlands små vattendrag är delvis i rentav alarmerande dåligt skick och belastningen, som kommer från tillrinningsområdet, försämrar ytterligare tillståndet i Finlands inlandsvatten. Detta konstaterar Vattendragspanelens 36 sakkunniga medlemmar. Vattendragspanelen har sammankallats av den i mars 2020 grundade Suomen vesistösäätiö, som koncentrerar sig på att förbättra tillståndet i Finlands inlandsvattennatur samt att bevara kulturarvet som hör samman med vattendragen.

Vattendragspanelen: Tillståndet i de små vattendragen i Finland är alarmerande dåligt (meddelande 10.12.2020)