Välj en sida

Vattendragsvisionerna

Vattendragsvisionerna

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har tillsammans med kommunmedlemmarna uppgjort långsiktiga planer och vattendragsvisa vattendragsvisioner för att inleda restaureringen av vattnens tillstånd.

Det västnyländska vattenskyddets vision och strategi

Vi har tillsammans med våra medlemskommuner uppgjort en vision och strategi för vattenskyddet i västra Nyland. Dess målsättning är, att systematiskt avancera från provtagning till planering och restaurering för att uppnå ett gott tillstånd i vattendragen. Tillsammans med kommunerna uppgjorde vi kommunvisa åtgärdsprogram som en del av Nylands vattendragsrestaureringsnätverk.

Laxfiskarna till Svartån – vattendragsvisionen 2021

För att rädda flodpärlmusslan samt att återinföra laxfiskarnas vandring i Svartån och till vattendragen i de övre delarna av vattendraget, uppgjorde man med avrinningsområdets kommuner ett gemensamt avtal – en vattendragsvision, med hjälp av vars avtalsfinansiering man utför restaureringsarbeten i vattendraget.

Till projektets sidor >>

En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030

För att förbättra tillståndet i det Sjundeå å:s värdefulla vattendrag gjorde man ett gemensamt avtal med kommunerna inom avrinningsområdet – en vattendragsvision, och med hjälp av avtalsfinansieringen har man inlett beredningen av restaureringen av vattendraget.

Till projektets sidor >>

Kustvattenvisionen

Kustvattenvisionen inleder den avrinningsområdesinriktade restaureringen av övergödda havsvikar och kustvatten. Visionens beredningsarbete  görs i pilotobjekt tillsammans med områdets kommuner;  Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt  och visionen jämte åtgärdsprogrammen  blir klara  under våren 2022.

Till projektets sidor >>

Jaana Pönni

Jaana Pönni

verksamhetsledare

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Referens

Skyddet av ytvattnen i Kyrkslätt

”Samarbetet har varit gott och det är viktigt, att kumpanen är en lokal aktör, som känner vattendragen sedan länge.” – Erkki Santala,Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys

Inbjudan: Så här kan du påverka tillståndet i ditt närvatten – Tillsammans lyckas vi! Ett öppet och gratis tillfälle för allmänheten i Kärkölä byahus i Pusula tisdagen den 7.6. kl. 17–20

Inbjudan: Så här kan du påverka tillståndet i ditt närvatten – Tillsammans lyckas vi! Ett öppet och gratis tillfälle för allmänheten i Kärkölä byahus i Pusula tisdagen den 7.6. kl. 17–20

LUVY arrangerar för områdenas skogsägare, strandboare, delägarlag och byaföreningar tillsammans med Finlands skogscentral ett gratis publiktillfälle i byahuset i Kärkälä 7.6.2022 kl. 17–20 (förhandsanmälan, se tilläggsuppgifter nedan). Vid arrangerandet av tillfället beaktas eventuella koronarestriktioner. Vid evenemanget berättar man om tillståndet i de sjöar, som man valt ut samt om skogsbrukets vattenskydd samt planeringen av skyddet med hjälp av praktiska exempel. I evenemanget ingår ett besök i fält.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet