Välj en sida

Laxfiskarna till Karisån 2030

Laxfiskarna till Karisån 2030

Laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionen är ett långvarigt samarbetsavtal mellan föreningen och kommunerna inom tillrinningsområdet för att aktivt och koordinerat förbättra tillståndet i Karisån. I visionen har man kommit överens om de viktigaste åtgärderna för att förbättra vattnets kvalitet samt finansieringen av dessa. 

Genom visionens åtgärder förbättrar man Karisåns vattendrags sjöars, åars och bäckars tillstånd i riktning mot ett mera naturenligt tillstånd. Detta gynnar de värdefulla vandringsfiskarna, den hotade flodpärlmusslan samt den övriga rinnande vattennaturen. Att naturen under vattenytan repar sig inverkar positivt även på livet ovanför vattnet. Arbetet förutsätter en övergripande identifiering av problemområdena, planering av restaureringsåtgärderna samt prioriteringar och långsiktiga restaureringsåtgärder tillsammans med de lokala aktörerna.  

Det tidigare visionsavtalet täckte åren 2016–2021. Det nya avtalet undertecknades i början av år 2022. Kommunerna inom Karisåns tillrinningsområde har förbundit sig att under perioden 2022–2029 främja Laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionen 2030 samt att finansiera de åtgärder som sammanhänger med visionen. Genomförandet av vattendragsvisionen styrs av en styrgrupp, som består av finansiärerna samt de i vattenvård sakkunniga parterna, och arbetet koordineras av LUVY. För förverkligandet av visionen har man dessutom ansökt om och fått finansiering från flera olika källor.  

Målsättningar: Laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionens målsättning är, att Karisån jämte tillrinningsområdena är i gott ekologiskt tillstånd, flodpärlmusslans och laxfiskarnas naturliga livscykel är säkerställd samt att vattendragens rekreationsmöjligheter har blivit mera mångsidiga.  

Tidtabell: 2022–2029 

Avtalsfinansiering: Totalt 3 082 000 € 

Avtalsfinansiärer: Årliga finansieringsandelar 

Period 2022–2025:Lojo 260 000 €, Raseborg 233 000 €, Vichtis 110 000 €, Högfors 39 000 €, Loppis 15 000 €, LUVY 9 000 € 

Period 2026–2029: Lojo 140 000 €, Raseborg 120 000 €, Vichtis 100 000 €, Högfors 34 000 €, Loppis 15 000 €, LUVY 6 000 € 

Restaureringsarbetet i Karisåns område stöds dessutom av bl.a. Sappi Finland Operations Oy, Ekenäs-Pojo fiskeriområde, Lojonejdens miljökluster; då det gäller Hiidenvesi tillrinningsområde dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM. 

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) 

Flodpärlmusslan

Flodpärlmusslan är Laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionens:

  • Indikatorart: En livskraftig population vittnar om ett högt ekologiskt tillstånd i vattendraget
  • Paraplyart: Av skyddet av flodpärlmusslan och restaureringen av levnadsområdena gynnas även många andra, speciellt laxfiskarna
  • Arternas flaggskepp: En känd och  karismatisk art fungerar som en symbol samt sporre  för skyddsarbetet och naturmedvetenheten
En vuxen flodpärlmussla med en ålder på ca.100 år samt 3-åriga yngel. (LUVY / Juha-Pekka-Vähä)
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Annika Söderholm-Emas

Annika Söderholm-Emas

områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

Henna Björkqvist

Henna Björkqvist

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet