Välj en sida

Laxfiskarna till Karisån 2030

Svartåns fiskvägsräknare

Under åren 2018–2019 byggde man fiskvägar vid Svartåns två nedersta kraftverksdammar i Åminnefors och Billnäs. De öppnades i maj 2020 och i och med det öppnade man vandringsförbindelsen från havet till Svartåns huvudfåra samt dess sidobäckar.

Man har uppgjort en uppföljningsplan för fiskvägarna som godkänts av fiskerimyndigheterna och enligt den följer man med mängden fisk som använder fiskvägarna i Åminnefors och Billnäs.

Uppföljningen görs med en VAKI-fiskvägsräknare vars funktion baserar sig på infrarött ljus och i anslutning till räknaren installerades en videokamera. Med VAKI-räknaren kan man effektivt följa med fiskarnas mängd, storlek, färdriktning och tidpunkt. Under vissa förhållanden kan man på basen av den bild som fiskvägsräknaren gör till och med bestämma fiskarnas art, men identifieringen av arterna säkras vid behov med hjälp av videobilden.

I grafen kan du se hur mycket fisk som stigit i fiskvägen:


Några tiotal stora laxar och öringar stiger årligen upp i Svartån. Med hjälp av VAKI-räknaren får man information om fiskarnas storlek och med hjälp av videokameran kan man identifiera arten. Till vänster en lax och till höger en öring som vandrar upp via fiskvägen i Åminnefors.

Om resultaten från de tidigare vandringsuppföljningarna i Svartån kan du läsa i forskningsrapporterna:

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Annika Söderholm-Emas

Annika Söderholm-Emas

områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

Henna Björkqvist

Henna Björkqvist

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet