Välj en sida

Strategin och visionen för Västra Nylands vattenvård 2027

Strategin och visionen för Västra Nylands vattenvård 2027

Strategin och visionen för Västra Nylands vattenvård har uppgjorts tillsammans med tjänsteinnehavarna inom kommunernas miljöskydd. Det är frågan om den första vattendragsvisionen för det kommunala samarbetet som uppgjorts och den beskriver bland annat hur ett förverkligande av förbättrandet av vattendragens tillstånd kräver information om vattendragen, en prioritering av de objekt som skall iståndsättas samt restaureringarnas resursfördelning. Visionens målsättning är, att Västra Nyland är känt för sin storslagna vattennatur samt det målmedvetna samarbetet som görs för vattendragens bästa.

Att säkerställa vattendragens, kustvattnens och grundvattnens goda kvalitet samt att förbättra de vatten som är i sämre skick förutsätter ett målmedvetet arbete och resurser för att uppnå det gemensamma målet. Några snabba åtgärder för att korrigera situationen finns inte utan det krävs ett långsiktigt arbete.

LUVY koordinerar olika projekt och för på det sättet visionens målsättning framåt.

Målsättningar: Visionens målsättning är, att Västra Nyland är känt för storslagna vattennatur samt för det målmedvetna samarbete som görs för vattendragens bästa

Tidtabell: 2019–2026

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Niina Hätinen

Niina Hätinen

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Den nya dagvattenvåtmarken i Raseborg fördröjer och renar vatten

Den nya dagvattenvåtmarken i Raseborg fördröjer och renar vatten

Den första delen av Horsbäck industriområdets dagvattenbehandlingslösning har färdigställts. Våtmarkslösningen består av tre bassänger, mellan vilka vattenströmningen fördröjs av trösklar, och i bassängerna finns näringsbindande växtlighet. Områdets jordmån bidrar därtill att vattnet filtreras till grundvatten.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet