Välj en sida

Vattnens tillstånd och restaurering

Vattnens tillstånd och restaurering

Västra Nyland är känt för sina fina vattennatur och för sina grundvattenförekomster. Tyvärr är inte alla våra vatten i gott skick. För att förbättra tillståndet i vattendragen är man tvungen att göra långsiktigt arbete tillsammans med olika parter. LUVY strävar till, att koordinera olika restaureringsprojekt inom sitt verksamhetsområde samt, att stöda mindre operatörer då de gäller att förbättra läget i vattendragen. Vi har tillsammans med kommunmedlemmarna gjort upp gemensamma planer för att förbättra vattnens tillstånd. Bekanta dig närmare med vattendragsvisionerna.

Ta kontakt med LUVY, då du vill verka för rena vatten!

Vattendragsrestaureringsnätverken

Du kan påverka tillståndet i din närmiljö genom att minimera din egen belastning och genom att aktivt delta i miljövårdsverksamheten i din egen kommun. Vi koordinerar vattenrestaurerarnas nätverk inom vårt verksamhetsområde – kom med i verksamheten.

Ifall du bor i ett område med gles bebyggelse, bekanta dig med avloppsvattenärendena på våra sidor och ta vara på de bästa råden.

Vattnens tillstånd

Vår förening upprätthåller information om våra vatten tillsammans med områdets kommuner på adressen www.vattnenskvalitet.fi.  Sidorna uppdateras alltid med de nyaste undersökningsresultaten från de undersökningar, som kommunerna har beställt.

Vattendragsrestaureringstjänsterna

Vår förening erbjuder på beställning restaureringsplaneringstjänster.

Vår förening planerar aktivt tillsammans med övriga aktörer nya restaureringsprojekt för att förbättra tillståndet i vattnen samt koordinerar ett flertal restaureringsprojekt. Bekanta dig med våra projekt och tag kontakt med våra sakkunniga.

Ta kontakt med LUVY, då du vill verka för rena vatten!

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

vesistöasiantuntija
vattendragssakkunnig
katja.pellikka(at)luvy.fi
0504754452

Maija Venäläinen

Maija Venäläinen

Position

hankepäällikkö
projektchef
maija.venalainen(at)luvy.fi
0445285019

Referens

Skyddet av ytvattnen i Kyrkslätt

“Samarbetet har varit gott och det är viktigt, att kumpanen är en lokal aktör, som känner vattendragen sedan länge.” – Erkki Santala,Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys

Bekämpning av den invasiva arten jättegröe testas genom täckning med presenningar i Hiidenvesi sjö

Bekämpning av den invasiva arten jättegröe testas genom täckning med presenningar i Hiidenvesi sjö

Jättegröe är en främmande invasiv art, som spridit sig över stora områden och som försämrar vattendragets tillstånd och rekreationsvärden. Inom Hiidenvesi restaureringsprojekt testar man olika metoder för att bekämpa arten. År 2018 avlägsnade man växtmassa maskinellt på ett pilotområde och nu har man placerat ut presenningar i det muddrade områdets kanter för att förhindra att växten sprider sig.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet