Välj en sida

Grundvattensakkunnig Virve Ståhl

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Grundvattensakkunnig, projektkoordinator
FM – geologi, specialiserad på hydro- och miljögeologi
t. 050 4474 993
virve.stahl@luvy.fi
Språk: finska, svenska och engelska

 

Sakkunnig i hydrogeologi samt glesbygdsavloppsvattenprojektets dragare

Virves Ståhl jobbar i LUVY som sakkunnig då det gäller grundvatten och behandlingen av avloppsvatten i glesbygden. Virve sköter på forskningssidan i LUVY rapportering som sammanhänger med undersökningar av grundvattnet bl.a. grundvattnens samkontroller samt kontroller av grundvattnets kvalitet i samband med olika marktäkts- och miljötillstånd. Hon drar också glesbygdsavloppsvattenprojektet, inom vilket man erbjuder rådgivning gällande avloppsvattenärenden till såväl invånare i egnahemshus som stugfolk. Virve har utbildat sig till sakkunnig gällande glesbygdens avloppsvatten via arbetet och olika skolningstillfällen och inledningsvis som sommarjobbande avloppsvattenrådgivare. Inom LUVYs övriga projekt fungerar Virve som koordinator för planeringen och förverkligandet av våtmarker. Hennes yrkesmässiga specialintresse är bl.a. att minska glesbygdens avloppsvattenbelastning samt kontroller av olika verksamheters inverkan på grundvattnet.

Tjänster
  • Samkontrollerna av grundvattnen
  • Kontroller av effekterna på grundvattnet
  • Kontroller av avstjälpningsplatser
  • Projekt
    Glesbygdens avloppsvattenrådgivning
  • Våtmarker
Publikationer
Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Presentation av LUVYs planeringsteam gällande vattendragsrestau-reringar – till din hjälp då det handlar om vattenkvaliteten och vattenorganismernas levnadsområden

Presentation av LUVYs planeringsteam gällande vattendragsrestau-reringar – till din hjälp då det handlar om vattenkvaliteten och vattenorganismernas levnadsområden

Bekanta dig med planeringsteamet gällande vattendragsrestaureringar, som består av ett stenhårt gäng av forsknings- och restaureringskunniga: Katja Pellikka, Anu Suonpää-Espinola, Jussi Vesterinen, Erkka Laitinen och Maria Kihlström. Föreningen förverkligar restaureringsplanering och förverkligande av åtgärder i vattendrag och tillrinningsområden med årtiondens erfarenhet.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet