Välj en sida

Grundvattensakkunnig Virve Ståhl

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Grundvattensakkunnig, projektkoordinator
FM – geologi, specialiserad på hydro- och miljögeologi
t. 050 4474 993
virve.stahl@luvy.fi
Språk: finska, svenska och engelska

 

Sakkunnig i hydrogeologi samt glesbygdsavloppsvattenprojektets dragare

Virves Ståhl jobbar i LUVY som sakkunnig då det gäller grundvatten och behandlingen av avloppsvatten i glesbygden. Virve sköter på forskningssidan i LUVY rapportering som sammanhänger med undersökningar av grundvattnet bl.a. grundvattnens samkontroller samt kontroller av grundvattnets kvalitet i samband med olika marktäkts- och miljötillstånd. Hon drar också glesbygdsavloppsvattenprojektet, inom vilket man erbjuder rådgivning gällande avloppsvattenärenden till såväl invånare i egnahemshus som stugfolk. Virve har utbildat sig till sakkunnig gällande glesbygdens avloppsvatten via arbetet och olika skolningstillfällen och inledningsvis som sommarjobbande avloppsvattenrådgivare. Inom LUVYs övriga projekt fungerar Virve som koordinator för planeringen och förverkligandet av våtmarker. Hennes yrkesmässiga specialintresse är bl.a. att minska glesbygdens avloppsvattenbelastning samt kontroller av olika verksamheters inverkan på grundvattnet.

Tjänster
  • Samkontrollerna av grundvattnen
  • Kontroller av effekterna på grundvattnet
  • Kontroller av avstjälpningsplatser
  • Projekt
    Glesbygdens avloppsvattenrådgivning
  • Våtmarker
Publikationer

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet