Valitse sivu

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Julkaisu 234/2012 Kosteikkojen yleissuunnittelu Hiidenveden lähialueella tehtiin vuosina 2010 ja 2011. Tämä on viimeinen alue Hiidenveden valuma-alueesta, jolle kosteikkosuunnitelma on laadittu. Työ alkoi Vihtijoen alueelta 2008 ja eteni Karjaanjoen valuma-alueen...

Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hanke. Loppuraportti

Julkaisu 228/2012 Karjaanjoen vesistössä sijaitseva Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi (n. 30 km2). Järven valuma-alue on n. 935 km2. Hiidenvesi on rehevä ja luontaisestikin savisamea järvi. Hiidenvesi koostuu useasta vesialtaasta, jotka poikkeavat hyvinkin...

Vanjoen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2010

Julkaisu 222/2011 Karkkilan jätevedenpuhdistamo sijaitsee Vanjoen yläosassa noin 3 km Pyhäjärven alapuolella. Vanjoen Hiidenveteen tuoman veden ravinnepitoisuus kasvaa jokea alaspäin mentäessä ja joen alaosissa hajakuormitus on yleensä Karkkilan jäteveden puhdistamon...

Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hanke. Vuosiraportti 2010

Julkaisu 216/2011 Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi (n. 30 km2) ja keskeinen virkistysalue aivan pääkaupunkiseudun tuntumassa. Hiidenvesi kuuluu Karjaanjoen vesistöalueeseen ja sen valuma-alue on n. 935 km2. Hiidenveden vedenlaatu on välttävä ja järvi on...

Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hanke. Vuosiraportti 2009

Julkaisu 205/2010 Hiidenveden kunnostus 2008-2011 –hankkeen toiminta jatkui suunnitelman mukaisesti valuma-alueen hoito- ja kunnostustyönä. Tärkeä osa oli myös viestinnän kehittämisellä. Hanke toimii kumppanina useissa tutkimushankkeissa ja osallistuu aktiivisesti...