Valitse sivu

Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hanke. Vuosiraportti 2010

Julkaisu 216/2011 Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi (n. 30 km2) ja keskeinen virkistysalue aivan pääkaupunkiseudun tuntumassa. Hiidenvesi kuuluu Karjaanjoen vesistöalueeseen ja sen valuma-alue on n. 935 km2. Hiidenveden vedenlaatu on välttävä ja järvi on...

Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hanke. Vuosiraportti 2009

Julkaisu 205/2010 Hiidenveden kunnostus 2008-2011 –hankkeen toiminta jatkui suunnitelman mukaisesti valuma-alueen hoito- ja kunnostustyönä. Tärkeä osa oli myös viestinnän kehittämisellä. Hanke toimii kumppanina useissa tutkimushankkeissa ja osallistuu aktiivisesti...

Hiidenveden kunnostussuunnitelma

Julkaisu 133/2003 Hiidenvesi on Länsi-Uudellamaalla sijaitseva 30 km2 suuruinen savisamea järvi, jonka kokonaiskuormituksesta suurin osa on peräisin Vihti- ja Vanjokien kautta tulevasta ha­jakuormituksesta. Merkittävimmät pistekuormittajat ovat Vihdin kirkonkylän...

Hiidenveden hajakuormitusselvitys

Julkaisu 120/2001 Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi ja se on merkittävä virkistys- ja kalastusalue, joka on samalla Helsingin varavedenottamo. Hiidenveden valu­ma-alue sijoittuu Karjaanjoen vesistöalueen koillisosaan ja kattaa noin 46 % Karjaanjoen...