Valitse sivu

Suurkeittiöiden ruokajätteen käsittelymenetelmät.

Julkaisu 49/1996 Suurkeittiöissä syntyy merkittäviä määriä ruokajätettä, joka perinteisesti on joko toimitettu eläinravinnoksi lähinnä sikaloihin, läjitetty kaatopaikalle tai ohjattu jätemyllyn tai pulpperin kautta viemäriin. Ruokajätteen kompostointi on käynnistynyt...

Sairaaloiden ruokajätteen käsittelyvaihtoehdot.

Julkaisu 45/1995 Projektissa kartoitettiin eräiden Uudenmaan läänin sairaaloiden ruokajätteen vaihtoehtoiset käsittelymenetelmät. Käsittelyvaihtoehtoina tarkasteltiin ruokajätteen ohjaamista eläinten ravinnoksi, kiinteistökohtaista kompostointia ja alueellista...

Kaatopaikkojen nykytila Länsi-Uudellamaalla.

Julkaisu 33/1993 Selvitys Länsi-Uudenmaan kaatopaikkojen nykytilasta aloitettiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n jätehuoltojaoston toimeksian­nosta. Kun jätehuoltoyhtiö perustettiin sovittiin samalla, että yhtiö on jatkossa tämänkaltaisten selvitysten...

Tutkii, suunnittelee, vaikuttaa, tiedottaa.

Julkaisu 30/1993 ASIANTUNTIJA KEHITTYY Vuonna 1991 julkaisimme esitteen Uusi nimi­ – uutta toimintaa. Se tehtiin nimenvaihtomme kunniaksi. Lehtinen oli suosittu, ja painos loppui nopeasti. Paljon on tapahtunut tuon jälkeen, vaikka henkilökunta on pysynyt hyvin...

Terveydenhuoltoalan erityisjätteet

Julkaisu 24/1993 Jätehuoltoa on kehitetty viime vuosina lähinnä yhdyskunta-­ ja ongelmajätehuollon puolella. Jätehuoltoa koskevat mää­räykset ja ohjeet ovat laajassa mittakaavassa yhdenmukaiset koko maassa. Mutta tarkasteltaessa jätehuollon eri osa­-alueita lähemmin,...

Karkkilan kaupunki; Jätteiden hyötykäytön yleissuunnitelma

Julkaisu 20/1992 Jätehuoltolain 2 §:ssä olevan yleissäännön mukaan jätehuolto on hoidettava siten, että jätteet voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää uudelleen tai muutoin hyödyksi ja ettei jätteistä aiheudu haittaa ympäristölle. Lain periaate on velvoittava ja se...