Valitse sivu
This post has no image

Lohjanjärven vesikasvillisuustutkimus vuonna 2009

Tutkimusraportti 217/2010 Lohjanjärven vesikasvillisuustutkimus kuuluu osana järven pistekuormittajien yhteistarkkailuun, joka on alueen jätevesikuormittajien vesioikeudellisten lupaehtojen velvoite. Maastotutkimus tehtiin elokuussa 2009 yhteistarkkailulle laaditun,...