Valitse sivu

Västra Nylands vatten och miljö rf:s årsberättelse 2021

Julkaisu 6/2022 Föreningen gjorde under det gångna året traditionellt arbete genom, att bidra med rådgivning och genom att delta i olika evenemang, som arrangör och som föreläsare inom ramen för föreningens resurser. Till följd av coronasituationen arrangerads färre...

Västra Nylands vatten och miljö rf:s årsberättelse 2020

Julkaisu 4/2021 Föreningen gjorde under det gångna året traditionellt arbete genom, att bidra med rådgivning och genom att delta i olika evenemang, som arrangör och som föreläsare inom ramen för föreningens resurser. Till följd av coronasituationen arrangerads färre...

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n vuosikertomus 2020

Julkaisu 2/2021 Yhdistys teki kuluneena vuonna perinteiseen tapaan aatteellista työtä antamalla neuvontaa ja osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin järjestäjänä ja luennoitsijoina resurssiensa puitteissa. Koronatilanteen johdosta tilauksia oli aiempia vuosia vähemmän...