Valitse sivu

40 vuotta vesiensuojelutyötä

Ole selvillä vesistä — tule messiin!

LUVYn 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi järjestämät juhlaseminaarit vahvistavat Länsi-Uudenmaan vesiensuojelun yhteistä tahtotilaa.

Ole selvillä vesistä – tule messiin palauttamaan lohikalat Karjaanjokeen!

19.11.2015, Mustion Linna

Mustion Linnaan 19.11. kokoontuneet tutkijat, asiantuntijat ja virkamiehet ilmaisivat yhteisen tahtotilan Karjaanjoen kalateiden rakentamiseen, lohikalojen palauttamiseen ja raakkujen tulevaisuuden turvaamiseen.

Tilaisuudessa todettiin, että kalatiet ovat satsaus tulevaisuuteen, työllisyyteen ja luonnon monimuotoisuuteen. Hankkeen toteutumista pidettiin aiempaa todennäköisempänä tiivistyneen yhteistyön vuoksi. Karjaanjoen aiemmat vesistötutkimukset antavat hyvän pohjan hankkeen kalateiden ja kunnostuksen suunnittelulle.

Seminaarin ohjelma ja tiivistelmät

Esitykset:

Karjaanjoen vesistöalueen vesivoiman ja kulttuurin historiaa — tutkija Torsti Salonen

Karjaanjoen vesistön kalatalouden historiasta — puheenjohtaja Esa Lehtinen, Virtavesien hoitoyhdistys (VIRHO)

Selvillä vesistä – vesistötutkijan Karjaanjoki — tutkijat Eeva Ranta ja Ralf Holmberg, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Lohikalat Karjaanjoen vesistössä — tutkija Ari Saura, Luonnonvarakeskus


Jokihelmisimpukka Suomessa ja Mustionjoessa — tutkija Panu Oulasvirta, Alleco Oy


Freshabit LIFE IP -hankkeen ja Lohikalat Karjaajoelle – vesistövision 2021 esittely — toiminnanjohtaja Jaana Pönni ja hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ryJokainen on kalateiden mahdollistaja – kalatiesähkö ja muut mahdollisuudet osallistua kalateiden rahoitukseen — johtaja Riku Eskelinen, EKOenergia ja hankepäällikkö Maija Venäläinen, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry


Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen — kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi, Maa- ja metsätalousministeriö

Tilaisuuden päätössanat — kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anders Walls, Raaseporin kaupunki

Siuntionjoki latvoilta merelle!

14.4.2016, Suitian Linna

Suitian Linnassa, jokireitin varrelle jo 1400-luvulla perustetussa mahtikartanossa, järjestetty kutsuseminaari keskusteli asiantuntijapuheenvuorojen innostamana joen historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Keskustelu viitoitti tietä Siuntionjoen parhaaksi.

Seminaarin ohjelma ja tiivistelmät

Esitykset:

Tervetulosanat — toiminnanjohtaja Jaana Pönni, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry sekä Henrik Rehnberg, Suitian LinnaSeminaarin avaus — puheenjohtaja Arja Alho, Siuntion kunnanvaltuusto


Siuntionjoen kulttuurihistoriaa — tutkija Torsti Salonen

Siuntionjoen kalastuksen historia ja tulevaisuus — johtava kalatalousasiantuntija Markku Marttinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus


Vapaaherran elämää – matkailuyrittäjän Siuntionjoki — Henrik Rehbinder, Artalli Oy

Terveisiä luontokoulusta — luontokoulunopettaja, Pia Bäckman, Naturskolan Uttern


Selvillä vesistä – Siuntionjoki latvoilta Pikkalanlahteen, yli 40 vuotta tutkimusta — tutkijat Aki Mettinen ja Anu Suonpää, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö rySiuntionjoen meritaimenen nykytila — hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry


Jätevesihuollon vaihtoehdot — vesilaitoksen johtaja Tapio Lankinen, Vihdin Vesi


Tilaisuuden päätössanat — kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupa, Siuntion kunta

Ole selvillä rannikkovesistä!

13.10.2016, Tvärminnen eläintieteellinen asema

Yhdistyksen 40-vuotisjuhlaseminaarisarjan kolmannen kutsuseminaarin teemana olivat rannikkovedet. Seminaari etsi osaltaan ratkaisua professori Alf Norkon puheenvuorossaan tiivistämiin haasteisiin: Miten tutkimuksen pienistä erikoisosaamisen osa-alueista voidaan yhdessä luoda kokonaiskä-sitys siitä, miten meriekosysteemi toimii? Miten ympäröivä yhteiskunta voi toimia niin, että rannikkovesien ja Itämeren hyvä tila saavutetaan.

Seminaarin ohjelma ja tiivistelmät

Esitykset:

Seminaarin avaus — puheenjohtaja Yrjö Sahlstedt, Hangon ympäristölautakunta


40 vuotta vesiensuojelua – mitä uutta? — toiminnanjohtaja Jaana Pönni, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry


Tvärminnen eläintieteellinen asema ja Itämeren tutkimus — johtaja Marko Reinikainen, Tvärminnen eläintieteellinen asema

Mitä kuuluu saaristolinnuille? — tutkimusjohtaja Mikael Kilpi, Yrkeshögskolan Novia

Jäänmurtajat tarpeettomia – onko tulevaisuuden talvina jäätä Itämeressä? — tutkija Jouni Vainio, Ilmatieteen laitos

Direktiivejä, toimenpideohjelmia ja teemavuosia – mutta mistä otetaan puuttuvat tonnit? — erikoistutkija Seppo Knuuttila, Suomen ympäristökeskus 

LUVY – jo 40 vuotta rannikkoseurantaa — vesistötutkija Ralf Holmberg, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Tiedosta toimeen – esimerkkinä jätevesineuvonta — asiantuntija Minttu Peuraniemi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Rannikkovetemme – mitä pinnan alla tapahtuu?
professori Alf Norkko, Tvärminnen eläintieteellinen asema

Tjusträsk ja Vikträsk tarvitsevat kohentuakseen järeitä vesiensuojelutoimia valuma-alueella

Tjusträsk ja Vikträsk tarvitsevat kohentuakseen järeitä vesiensuojelutoimia valuma-alueella

Siuntion Tjusträskille ja Vikträskille on tehty uudet kunnostussuunnitelmat. Järvet ovat keskenään varsin samanlaisia läpivirtausjärviä eli Siuntionjoen vesi ei viivähdä kuin pari viikkoa järvissä ennen kuin se jatkaa matkaansa kohti Pikkalanlahtea. Järvet keräävät vettä todella laajalta valuma-alueelta, joka alkaa Vihdin Enäjärveltä ja Lohjanharjulta asti.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet