Valitse sivu

LUVYn visio ja strategia

LUVYn visio ja strategia

LUVYn visio ja strategia 2023–2027 >>

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) tekee verkostomaista yhteistyötä ja palveluotuotantoa vesien hyvän tilan saavuttamiseksi.

LUVYn toiminnan visio vuoteen 2027:

Mukaansatempaavaa vaikuttavaa vesiensuojelua
LUVY on Länsi-Uudenmaan ”The Vesiensuojelija”, jonka toiminta pohjautuu ammattitaitoon sekä vaikuttavaan ja innovatiiviseen yhteistyöhön

Yhdistyksemme toiminnan tärkeimmät arvot ovat:

Luotettavuus

Asiantuntijuus ja puolueettomuus sekä lupauksista kiinni pitäminen.

Asiakaslähtöisyys

Positiiviset asiakaskokemukset, asiakasryhmien tarpeisiin sekä muuttuvaan tilanteeseen muotoillut
palvelukokonaisuudet

Vastuullisuus

Kannamme vastuun toiminnastamme, ympäristöstämme sekä henkilöstömme hyvinvoinnista ja motivoituneisuudesta

Länsi-Uudenmaan kuntien vesienhoidon yhteistyön visio ja strategia 2019–2026

Olemme yhdessä jäsenkuntiemme kanssa laatineet Länsi-Uudenmaan vesienhoidon vision ja strategian, jonka tavoitteena on yhdessä kuntien kanssa järjestelmällisesti edetä tutkimuksesta suunnitteluun ja kunnostukseen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi.

Vesistövisiot

LUVY on yhdessä kuntajäsenten kanssa laatinut pitkän tähtäimen suunnitelmia ja vesistöaluekohtaisia vesistövisioita vesien tilan kunnostustyön käynnistämiseksi.

Virtavesien inventointia harjoiteltiin Karkkilan Nuijajoella

Virtavesien inventointia harjoiteltiin Karkkilan Nuijajoella

Puroinventoinnin perusteet kokosi 15 virtavesistä kiinnostunutta kurssilaista 25.5.2023 Nuijajoen pienelle latvapurolle. Kurssin tavoitteena oli käytännössä tutustua Metsähallituksen kehittämään puroinventointimenetelmään ja inventoinnissa vaadittuihin työkaluihin, sekä perehtyä purouomaa ja sen reunavyöhykkeitä muuttaneisiin tekijöihin.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet