Valitse sivu

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti Aquariuksen uusin numero on julkaistu. Lehden pääteema tänä vuonna on vesistöt ja ympäristöterveys. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja LUVYLab Oy Ab osallistuivat lehden tekoon.

LUVYn ja LUVYLabin asiantuntijat kertovat Aquarius-lehdessä LUVYn aiemmin tänä vuonna julkaisemasta Juomavesi ja kaivot -sivukokonaisuudesta, joka löytyy LUVYn hallinnoimalta Vesientila.fi-sivustolta. Puhdas, turvallinen juomavesi on kaikkien oikeus ja elinehto, oltiinpa sitten taajamassa kunnallisen vedenjakelun piirissä tai oman kaivon varassa haja-asutusalueen asujana tai mökkiläisenä. Pohjavesiasiantuntija Virve Ståhl (LUVY) ja LUVYLabin Kaisa Korteniemi muistuttavat artikkelissaan, että Länsi-Uudenmaan alueella on kosolti molempia, mutta erityisesti oman kaivon varassa olijoita on tärkeää herätellä omasta vastuustaan asian suhteen. He painottavat, että kaivon ja putkistojen rakenteita ja kuntoa on tarkkailtava, kaivoa on huollettava, ja veden laatua on tutkittava. Vain siten voi turvata itselleen ja perheelleen puhtaan juomaveden jatkuvan saannin. Sivuille on listattu myös kaivoihin ja kaivovesiin liittyviä palveluita tarjoavia kaupallisia toimijoita. Kaikkia paikallisia toimijoita kannustetaan liittymään mukaan.

“Vesiensuojeluorganisaation sekä alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien on mielestäni luontevaa olla kiinnostuneita oman vesihuollon varassa olevista” muistuttaa LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni. “Sen lisäksi, ettei puhtaan juomaveden merkitystä jo sinänsä voi liikaa korostaa, omien kaivojensa juomavettä nauttivat ovat pääosin itse vastuussa myös tuottamansa jäteveden käsittelystä. Ja se asiahan voi hoitua oman kaivoveden, muiden pohjavesien, valuma-alueiden ja vesistöjen kannalta mallikkaasti – tai sitten vähemmän mallikkaasti.” Pönni painottaa.

Juuri ilmestyneessä Aquarius-lehdessä LUVY esittelee myös hyvän joukon uusia työntekijöitään.

Aquarius on Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti, joka julkaistaan vuosittain. Liitto edustaa alueellisia vesiensuojeluyhdistyksiä, joihin myös LUVY kuuluu.

Lue uusin lehti:

Vanhemmat lehdet löytyvät Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton sivuilta >>